Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động Khoa học và Công nghệ cấp huyện quí III va phương hướng quý IV năm 2017

Đăng bài trieuuyen T6, 13/10/2017 - 08:15

Ngày 12/10/2017 tại UBND huyện Mang Thít, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/thành phố (gọi tắt là cấp huyện) quí III và phương hướng quí IV năm  2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng các huyện /thị/ thành phố, đại diện các phòng và đơn vị Sở KH&CN. Ông Nguyễn Văn Hiếu– Giám đốc Sở KH&CN và ông Trần Thanh Huệ - Phó chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Trong quí III năm 2017, cấp huyện đã chủ trì và phối hợp với các phòng/đơn vị của Sở KH&CN và các cơ quan tại địa phương triển khai đạt kết quả tốt theo kế hoạch đề ra, cụ thể như: công tác tham mưu, công tác tuyên truyền pháp luật, công tác Tiêu chuẩn- Đo lường - Chất lượng ( kiểm tra 299 cơ sở và doanh nghiệp, trong đó có 278 phương tiện đo các loại, lấy 125 mẫu sản phẩm hàng hóa để đánh giá chất lượng, kết quả có 32 phương tiện đo và 01 mẫu hàng hóa không đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ lần lượt là 11,51% và 0,79%) và kiểm định 2.333 phương tiện đo (TP.Vĩnh Long , huyện Tam Bình và Trà Ôn), có 247 phương tiện đo không đạt, chiếm tỷ lệ 10,59%; Công tác sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ ( phối hợp hướng dẫn hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho 02 Hợp tác xã và 01 cơ sở sản xuất ;  Phối hợp lắp đặt máy vi tính và chuyển giao cơ sở dữ liệu cho 07 điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN vùng nông thôn; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng: đã nghiệm thu 01 đề tài nghiên cứu khoa học trong tổng số 04 đề tài của năm 2016 chuyển sang; Đang triển khai 09 dự án ứng dụng với 45 mô hình .

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất cao với kết quả đạt được trong quí III năm 2017, phương hướng nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2017. Các đại biểu đã nêu lên thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ quí III năm 2017, đề nghị tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả có thể áp dụng tại địa phương, tập huấn lấy mẫu sản phẩm,…

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Gám đốc Sở KH&CN biểu dương các kết quả đạt được của các phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện/thị/thành phố đã đạt được trong quí III năm 2017. Trao đổi, thông tin các vấn đề mà cấp huyện quan tâm về hoạt động nghiên cứu cấp cơ sở (đối tượng đăng ký, kinh phí...); Tập hợp nhu cầu của cơ sở sản xuất/doanh nghiệp ở địa phương có liên quan đến 02 dự án về sở hữu trí tuệ và năng suất chất lượng (trình UBND huyện phê duyệt) gởi về Ban chỉ đạo tỉnh xem xét hỗ trợ; Báo cáo đánh giá hoạt động các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN. Hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của quí IV, đặc biệt là vấn đề sử dụng số kinh phí còn lại.

                       Triệu Uyên