Hội nghị giao ban khoa học công nghệ cấp Huyện /thị/thành phố quí III năm 2015

Đăng bài trieuuyen T3, 27/10/2015 - 08:45

Ngày 23/10/2015, tại UBND huyện Mang Thít,  Sở khoa học và Công nghệ Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Mang Thít  tổ chức  hội  nghị  giao ban công  tác khoa học và công nghệ quí III năm 2015, đề ra phương hướng hoạt động quí IV/20015.

Đồng chủ trì Hội nghị có ông Trương Quốc Thạnh – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Trần Thanh Huệ - Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít ; đại diện lãnh đạo UBND huyện Trà Ôn , phòng Công thương/Kinh tế /Kinh tế  - Hạ tầng các huyện/ thị xã / thành phố;  đại diện  các phòng/ đơn vị của Sở Khoa học và Công nghệ.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động  khoa học và công nghệ quí III, phương hướng nhiệm vụ  quí IV năm 2015. Trong quí III -  lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 hoạt động khoa học và  công nghệ cấp huyện đã  chủ động triển khai và phối hợp với các phòng/ đơn vị của Sở Khoa học và Công nghệ cũng như các phòng/ các xã trong huyện thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ như : Công tác tham mưu phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2015, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, kiểm định định kỳ các phương tiện đo, triển khai các đề tài/ dự án; Công tác tổ chức tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ: Tham gia khóa đào tạo cấp “ Chứng chỉ kiểm tra đo lường tại Cần Thơ”, “ Đăng ký, công nhận  và khai thác sáng kiến”, “Quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện”,…; Phối hợp thực hiện tốt trong hoạt động kiểm tra , kiểm định về đo lường chất lượng  sản phẩm , hàng hóa , công tác sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ, công tác tin học và Thông tin khoa học công nghệ. Riêng hoạt động nghiên cứu ứng dụng, trong 9 tháng các huyện/ thị xã / thành phố đã nghiệm thu 08 đề tài của năm 2014 chuyển sang , các đề tài đều đạt loại khá, triển khai thực hiện, quản lý 11 đề tài năm 2015. Ngoài ra , năm 2015, các địa phương  tiếp tục xây dựng 89 mô hình  ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ như: mô hình trồng nấm, mô hình tưới phun  trên cây rau và cây ăn trái, mô hình hầm ủ Biogas,…

Ở Hội nghị giao ban lần này còn có báo cáo tham luận của Phòng Công  thương huyện Mang Thít về công tác ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống : Triển khai 03 mô hình nuôi gà bằng đệm lót sinh học, 08 mô hình trồng cà chua và dưa leo  ghép kháng bệnh, 03 mô hình trồng nấm  bào ngư, linh chi, 15 mô hình cung cấp thông tin tiến bộ khoa học công nghệ. Các mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội  cho địa phương.

Về định hướng hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện  quí IV và năm 2016, các huyện/ thị xã / thành phố tập trung vào các công việc còn lại của năm 2015, đặc biệt là tham mưu cho UBND huyện/ thị xã  /thành phố  về công tác quản lý nhà nước trên địa bàn , dự toán kinh phí năm 2016.

Các đại biểu tham dự Hội nghị nhất trí cao với báo cáo hoạt động quí III cũng như tham luận của huyện Mang Thít. Bên cạnh đó, các đại biểu đã nêu một số thuận lợi, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ, đề xuất các nội dung cần phối hợp cũng như đề nghị các phòng /đơn vị Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ cho huyện/ thị xã/ Thành phố trong thời gia tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trương Quốc Thạnh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao kết quả hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện quí III/2015 trên tất cả các mặt công tác, định hướng một số công tác  trọng tâm cho quí IV/2015 và năm 2016.

 Hữu Minh