Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện quí I năm 2018

Đăng bài trieuuyen T4, 18/04/2018 - 07:32

Ngày 13/4/2018 tại UBND huyện Vũng Liêm, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/ thành phố (gọi tắt là cấp huyện) quý I năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018.

          Tham dự Hội nghị có ông Phạm Minh Hoàng – Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng các huyện /thị/ thành phố, đại diện các phòng và đơn vị Sở KH&CN. Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

          Trong quý  I năm 2018, cấp huyện đã chủ trì và phối hợp với các phòng/đơn vị của Sở KH&CN và các cơ quan tại địa phương triển khai đạt kết quả tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, cụ thể như: công tác tham mưu, công tác tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, công tác Tiêu chuẩn- Đo lường - Chất lượng ( kiểm tra tổng số  2.707 cơ sở với 690 phương tiện đo và 350 mẫu sản phẩm hàng hóa để đánh giá chất lượng, kết quả có 28 phương tiện đo và kiểm tra tại chổ 210  mẫu hàng hóa về cách ghi nhãn, khối lượng. Kết quả có 24 phương tiện đo và 09 mẫu hàng hóa không đạt yêu cầu, chiếm tỷ lệ lần lượt là 3,84% và 4,29%); Công tác sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ: phối hợp khảo sát, hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp (03), hợp tác xã (02) và hộ (02); Thẩm định hồ sơ đủ điều kiện X-quang trong chẩn đoán y khoa cho Trung tâm y tế huyện tam Bình; Các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN đã cung cấp hơn 2.000 lượt thông tin tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng: Có 03 đề tài nghiên cứu và 03 dự án của năm 2017 chuyển sang đang được triển khai. Năm 2018 thành phố Vĩnh Long phê duyệt 04 nhiệm vụ khoa học ( 02 đề tài, 02 dự án).

          Ngoài ra, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vũng Liêm còn trình bày tham luận về mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN đã triển khai trên địa bàn huyện về kết quả hoạt động, đánh giá thuận lơi, khó khăn và đề xuất hướng hoạt động trong thời gian tới.

          Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất với kết quả đạt được trong quí I, phương hướng nhiệm vụ của quí II năm 2018, trao đổi, bổ sung một số công việc đã thực hiện cũng như các nhiệm vụ trong quí II năm 2018.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Phong -  Phó giám đốc Sở KH&CN biểu dương các kết quả đạt được của các phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện/thị/thành phố đã đạt được trong quí I  năm 2018. Trao đổi, thông tin các vấn đề mà cấp huyện quan tâm. Chỉ đạo, trao đổi các nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động khoa học và công nghệ quí II năm 2018 như xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN của huyện năm 2018 trình UBND huyện phê duyệt, áp dụng tốt 02 quyết định của UBND tỉnh đã ban hành quy định về dịnh mức xây dựng dự toán kinh phí và quy chế quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước,

                                                                                                           Triệu Uyên