Hội nghị giao ban hoạt động Khoa học Công nghệ cấp huyện quý 4/2018

Đăng bài trieuuyen T2, 08/10/2018 - 07:35

Ngày 04/10/2018 tại UBND huyện Trà Ôn, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động khoa học và công nghệ huyện/thị/ thành phố (gọi tắt là cấp huyện) quý III năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2018.

 

         

         Tham dự và đồng chủ trì Hội nghị là ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở KH&CN và ông Nguyễn Văn Trạng – Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng các huyện /thị/ thành phố và một số  phòng có liên quan của huyện Trà Ôn.

          Trong quý III và lũy kế đến hết tháng 9 năm 2018, cấp huyện đã chủ trì và phối hợp với các phòng/đơn vị của Sở KH&CN và các cơ quan tại địa phương triển khai đạt kết quả tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, cụ thể như: công tác tham mưu, công tác tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ, công tác Tiêu chuẩn- Đo lường - Chất lượng ( kiểm tra về đo lường: đã kiểm tra 2.006 hộ sản xuất kinh doanh với 2.219 phương tiện đo, phát hiện vi phạm 345 phương tiện đo, chiếm 15,54%; Kiểm tra về chất lượng: tổng số 1.025 hộ, số sản phẩm được kiểm tra là 1.159, phát hiện 91 trường hợp vi phạm, chiếm tỷ lệ 6,21%; Công tác kiểm định: đã kiểm định tổng số 4.386 phương tiện đo, kết quả có 224 phương tiện đo không đạt, chiếm tỷ lệ 5,1%; Công tác sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ: phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn quản lý tài sản sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp (thành phố Vĩnh Long); Phối  hợp kiểm tra 01 cơ sở sản xuất vi phạm về sở hữu trí tuệ (huyện Long Hồ); Khảo sát 06 cơ sở, 02 hộ sản xuất kinh doanh và 01 hợp tác xã về điều kiện hỗ trợ bảo hộ phát triển tài sản trí tuệ; Hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho hợp tác xã (02) và làng nghề (01); Hỗ trợ 02 hộ trong làng nghề bánh tráng giấy ( huyệnTam Bình) đăng ký mã số mã vạch ;Thẩm định hồ sơ đủ điều kiện X- quang trong chẩn đoán y khoa cho Trung tâm y tế huyện Tam Bình; Các điểm mô hình cung cấp thông tin tiến bộ KH&CN đã cung cấp hơn 32.000 lượt thông tin tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống; Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng: Đã nghiệm thu 02 đề tài, 01 dự án và 01 mô hình của năm 2017 chuyển sang, đang triển khai 13 mô hình và 02 dự án của năm 2018.

          Ngoài ra, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Trà Ôn còn trình bày tham luận về        “Kết quả ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phụ vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Ôn giai đoạn 2016 - 2018. Nội dung tham luận cho thấy giai đoạn 2016- 2018 trên địa bàn huyện đã triển khai 55 dự án, mô hình với tổng kinh phí 8.538 triệu đồng từ ngân sách của tỉnh và Trung ương. Bên cạnh đó còn có 02 đề tài và 06 mô hình ứng dụng được triển khai với tổng kinh phí là 490 triệu đồng từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ của huyện. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đã phụ vụ tốt cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thống nhất với kết quả đạt được trong quí III và lũy kế đến hết tháng 9 và phương hướng nhiệm vụ của quí IV năm 2018, trao đổi, bổ sung một số công việc đã thực hiện cũng như các nhiệm vụ trong quí IV năm 2018.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Phong -  Phó giám đốc Sở KH&CN biểu dương các kết quả đạt được của các phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng các huyện/thị/thành phố đã đạt được trong quí III năm 2018. Trao đổi, thông tin các vấn đề mà cấp huyện quan tâm. Chỉ đạo, trao đổi các nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động khoa học và công nghệ quí IV năm 2018 như xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KH&CN huyện năm 2019 trình UBND huyện phê duyệt; Quản lý tốt, sử dụng đúng, hết kinh phí của năm 2018; Chủ động xác định nhiệm vụ, ưu tiên cho tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương; Tổ chức tập huấn các văn bản có liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện.                                                                                                                                                                                                                                                    Triệu Uyên