Hội nghị giao ban hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm 2018

Đăng bài thanhsang T5, 12/07/2018 - 08:42

Ngày 09/07/2018, tại hội trường UBND thành phố Vĩnh Long, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm 2018. Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Giám đốc Sở KH&CN và Ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND Tp. Vĩnh Long đồng chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị là đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở KH&CN; đại diện lãnh đạo phòng kinh tế/kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Phong - PGĐ. Sở KH&CN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại đây, đại biểu nghe báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, hoạt động KH&CN các huyện/thị xã/thành phố cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, cụ thể: công tác tham mưu, phối hợp; công tác tuyên truyền pháp luật, tập huấn nghiệp vụ; hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (kiểm tra đo lường 724 hộ với 739 phương tiện đo, kiểm tra chất lượng 515 hộ với 334 sản phẩm. Kết quả, 32 phương tiện đo vi phạm (chiếm 4,33%), xử phạt 15 trường hợp và 58 sản phẩm vi phạm (chiếm 17,36%), xử phạt 47 trường hợp; kiểm định 832 phương tiện đo và phát hiện 50 phương tiện đo không đạt (chiếm 6,01%)); công tác sở hữu trí tuệ và an toàn bức xạ: đã phối hợp khoả sát, hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ (06 cơ sở, 02 hộ sản xuất kinh doanh, 02 hợp tác xã), nhãn hiệu hàng hoá (02 hợp tác xã và điều chỉnh nhãn hiệu Chôm chôm Tích Khánh, Báng tráng Cù Lao Mây), thẩm định hồ sơ điều kiện cơ sở X-quang trong chẩn đoán y khoa của Trung tâm Y tế huyện Tam Bình; công tác thông tin KH&CN tiếp tục được duy trì và phát triển với tổng số điểm mô hình trong toàn tỉnh là 116, cung cấp thông tin phục vụ sản xuất và đời sống trung bình 35 lượt/tháng/điểm mô hình; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng: nghiệm thu 03 đề tài và 06 mô hình ứng dụng năm 2016 - 2017, đang triển khai 08 đề tài/dự án năm 2018 và năm 2017 chuyển sang, tiếp nhận đề xuất 09 đề tài/dự án/mô hình ứng dụng...

Bên cạnh đó, đại biểu được nghe tham luận của Phòng Kinh tế Tp. Vĩnh Long chia sẻ kinh nghiệm trong hỗ trợ doanh nghiệp, người dân trên địa bàn Tp. Vĩnh Long nhằm đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tạo nền tảng cho xây dựng Tp. Vĩnh Long trở thành đô thị loại 2 vào năm 2020… Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận cũng như đóng góp ý kiến, giải pháp phát huy mặt được, khắc phục khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Thanh Phong đã ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong hoạt động KH&CN cấp huyện 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời trao đổi, tháo gỡ những vấn đề đại biểu quan tâm và chỉ đạo các đơn vị nỗ lực hơn nữa để khắc phục khó khăn nhằm triển khai đạt hiệu quả kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018.

THANH SANG