Hội nghị đảng viên sáu tháng đầu năm 2016

Đăng bài thanhsang T2, 25/07/2016 - 04:34

Chiều ngày 22/7/2016, Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị đảng viên 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016 cho toàn đảng bộ, ông Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư đảng uỷ chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác xây dựng đảng 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2016; báo cáo công tác kiểm tra giám sát 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2016. Theo đó, Hội nghị đánh giá việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết của Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối Các cơ quan tỉnh và nghị quyết của Đảng uỷ Sở KH&CN trong 06 tháng đầu năm đạt kết quả tốt, nhiều chỉ tiêu đạt, vượt. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đảng bộ vẫn còn một số hạn chế nhất định như: công tác phát triển đảng viên còn chậm, việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vẫn còn một số cá nhân thực hiện chưa đạt yêu cầu…

Ngoài ra, Hội nghị còn nghe nhiều ý kiến thảo luận xoay quanh nội dung trọng tâm về công tác xây dựng đảng, kiểm tra giám sát góp phần hoàn chỉnh báo cáo công tác 06 tháng đầu năm cũng như chương trình, phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2016.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư đảng uỷ, Chủ trì Hội nghị đã khẳng định công tác 06 tháng đầu năm nhìn chung đã đạt kế hoạch đề ra, đồng thời chỉ đạo: các chi bộ bám sát nghị quyết của đảng bộ và chi bộ mình cũng như chương trình công tác của chính quyền nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục cải cách hành chính, tạo nguồn phát triển đảng viên mới; toàn thể đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm những quy định về lề lối làm việc theo tinh thần Chỉ thị 06 của Tỉnh uỷ và các văn bản của UBND tỉnh, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế yếu kém, tập trung thực hiện tốt các nội dung còn lại của năm 2016 đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.

THANH SANG