Hội nghị công chức, viên chức Sở KH&CN Vĩnh Long năm 2018

Đăng bài thanhsang T2, 29/01/2018 - 02:29

Chiều ngày 26/01/2018, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018 (Hội nghị) cho toàn thể công chức, viên chức (CCVC) trong đơn vị. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN và Ông Nguyễn Văn Giới - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở KH&CN đồng chủ trì Hội nghị.

Khen thưởng các cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2017"

Hội nghị đã được nghe các dự thảo báo cáo: hoạt động KH&CN năm 2017 và kế hoạch năm 2018; hoạt động công đoàn cơ sở năm 2017 và phương hướng năm 2018; công tác thi đua khen thưởng 2017 và phát động thi đua năm 2018; công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2018 - 2019. Đại biểu đánh giá cao và thống nhất với kết quả đạt được cũng như phương hướng nhiệm vụ đề ra của các báo cáo. Nhìn chung trong năm qua, các mặt công tác của Sở KH&CN được triển khai đạt kết quả tốt, hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua, đặc biệt là 05 chỉ tiêu thi đua khối III; hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN từng bước được nâng cao, các đề tài/dự án, các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN được quan tâm thực hiện và ứng dụng vào thực tiễn đạt kết quả tốt; hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cũng như hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tài sản trí tuệ ngày càng được quan tâm đẩy mạnh góp phần mang lại hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh; công tác thông tin KH&CN hoạt động ngày càng ổn định, nâng cao chất lượng, phục vụ tích cực yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển sản xuất...

Có thể khẳng định, kết quả hoạt động KH&CN đã góp phần tích cực và có hiệu quả trong việc thực thi các quy định pháp luật về KH&CN tại địa phương. Mặt khác, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở KH&CN, các tổ chức đoàn thể luôn quan tâm và thực hiện tốt các chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC và người lao động trong đơn vị... Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KH&CN cũng còn những khó khăn, hạn chế, nhất là ý thức chấp hành pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá trên thị trường chưa cao.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được công nhận, khen thưởng, biểu dương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính quyền và đoàn thể.

Hội nghị đã nhất trí cao bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 - 2019 gồm 05 thành viên có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện giám sát, tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của CCVC và người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

THANH SANG