Giải pháp xử lý ô nhiễm mùi quanh các bãi rác

Đăng bài trieuuyen T6, 29/05/2015 - 03:18

Theo các nhà khoa học ở Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường thì cần thiết phải xây dựng được chương trình giám sát môi trường cho bãi chôn lấp (BCL). Về các thông số giám sát thì cần ưu tiên các thông số gây ô nhiễm mùi như H2S, NH3, Mercaptans; nhóm chất hữu cơ có nguy cơ gây cháy nổ như CH4. Ngoài ra, có thể giám sát các chỉ tiêu nấm, mốc trong không khí. Tần suất giám sát tối thiểu nên là tháng/lần (đối với các BCL đang trong giai đoạn vận hành cho tới 2 năm sau khi đóng cửa). Tần suất giám sát sẽ giảm dần 3 tháng/lần với các BCL đóng cửa được 3 - 5 năm; giám sát 6 tháng/lần sau khi BCL được 6 - 10 năm. Riêng chỉ tiêu CH4 vẫn giám sát tháng/lần nhưng chỉ ở đỉnh BCL tới 5 năm, sau đó giảm dần.

Để giảm thiểu ô nhiễm cần tiến hành nhiều biện pháp song song, đồng bộ. Trong quá  trình vận hành BCL khống chế mùi tại các nguồn phát sinh. Ở khâu tiếp nhận rác cần rải bokashi và phun dung dịch EM ngay lên rác mới tại sàn phân loại để khử mùi hôi, có biện pháp thu gom nước rỉ rác đưa về hệ thống xử lý nước thải chung. Trong khâu chôn lấp chất thải thì sau khi đổ rác phải được san ủi, đầm nén ngay. Sau khi kết thúc đầm nén cần tiến hành phủ bạt nylon lên để hạn chế mùi hôi và tránh nước mưa. Nước rỉ rác từ BCL cần được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn quy định mới được phép xả ra ngoài nguồn tiếp nhận. Một công nghệ mới hiện nay người ta đang nghiên cứu áp dụng để khử mùi là sử dụng một số tinh dầu thực vật đặc biệt phun vào không khí tại các khu vực cần xử lý với nồng độ thích hợp. Các hạt tinh dầu này sẽ tác dụng với các phân tử gây mùi tạo thành các chất mới không có mùi và không độc hại.

Tiến hành khống chế mùi hôi bằng các biện pháp thu gom khí. Với thành phần của chất thải rắn sinh học ở các khu vực đô thị Việt Nam hiện nay, kết hợp với điều kiện khí hậu nóng, ẩm, rác sẽ bị phân hủy rất nhanh. Vì vậy, với những BCL hợp vệ sinh, có các hệ thống thu gom khí đã hạn chế được đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình vận hành xử lý rác. Khi đóng cửa BCL được 2 - 3 năm, khí mêtan thu gom để đốt sẽ không hiệu quả. Cần tiến hành xây dựng các khu liên hợp xử lý rác, trong đó tiến hành các phương pháp tái chế - xử lý rác thành phân hữu cơ, đốt có tái sinh năng lượng chất thải có thành phần hữu cơ trơ, chôn lấp phần vô cơ và tro thải. Để công tác xử lý có hiệu quả cần thiết phải tiến hành thực hiện phân loại rác tại nguồn…

http://www.khoahocphothong.com.vn