Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng ĐBSCL vào năm 2020

Đăng bài thanhsang T4, 07/06/2017 - 08:49

Đó là tên Hội thảo khoa học thuộc đề tài cấp tỉnh: “Giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đạt khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vào năm 2020” được tổ chức chiều ngày 06/06/2017 tại Hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Trương Văn Sáu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo Hội thảo.

Cùng tham dự Hội thảo là đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các nhà khoa học, các sở, ngành liên quan trong và ngoài tỉnh.

Ông Trương Văn Sáu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đặt hàng Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, Tiến sĩ Nguyễn Tấn Khuyên làm chủ nhiệm. Đề tài được triển khai thực hiện trong vòng 12 tháng (từ tháng 04/2016 đến tháng 04/2017) với mục tiêu đánh giá thực trạng bền vững về kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2015 (có so sánh với vùng ĐBSCL); cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phát triển bền vững về kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm, tình hình tỉnh Vĩnh Long; đề xuất giải pháp phát triển bền vững kinh tế - xã hội để tỉnh Vĩnh Long đạt khá so với vùng ĐBSCL vào năm 2020.

Hội thảo được nghe báo cáo kết quả nghiên cứu, đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến tham luận chia sẻ, góp ý của các nhà khoa học về thực trạng và giải pháp xoay quanh nội dung phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long để năm 2020 Vĩnh Long đạt khá trong khu vực ĐBSCL: đại biểu thống nhất cao với kết quả nghiên cứu và cho rằng đây là cơ sở khoa học và thực tiễn, cung cấp luận cứ quan trọng giúp tỉnh xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp cho từng ngành, từng cấp, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; đề tài đã đưa ra hệ thống tiêu chí đánh giá trình độ phát triển kinh tế, xã hội, môi trường tỉnh Vĩnh Long so với khu vực ĐBSCL… Tuy nhiên, đề tài cần lưu ý, xem xét một số vấn đề: rà soát lại những nghiên cứu khoa học khác có liên quan trong giai đoạn 2011 - 2015; các giải pháp cần cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng và phù hợp với điều kiện thực tế, chính sách nào kiến nghị trung ương, chính sách nào mang tính đặc thù của tỉnh...; định hướng phát triển kinh tế - xã hội cần xem xét các yếu tố lợi thế, hạn chế xây dựng cụm, khu, tuyến công nghiệp tràn lan nhưng kém hiệu quả, nên tập trung phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản, dịch vụ, du lịch (xuất khẩu lao động, chăm sóc sức khoẻ, văn hoá, lịch sử, sinh thái…), xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội…

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, ông Trương Văn Sáu đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài đồng thời đề nghị ban chủ nhiệm đề tài chú ý 03 yếu tố: (1) Các căn cứ, văn bản liên quan cần được cập nhật kịp thời gắn với hội nhập, kết hợp bộ tiêu chí đánh giá của Chính phủ với đặc thù của địa phương, đặc biệt là các chỉ tiêu lớn nhất, chi phối nhất; (2) Chú ý điều kiện tỉnh Vĩnh Long, quy mô nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ để có giải pháp tốt nhất, phù hợp nhất; (3) Các nhóm giải pháp phải tập trung vào phát triển kinh tế - xã hội theo hướng ngắn nhất, khả thi nhất, bền vững nhất phù hợp với cơ cấu của Chính phủ; chính sách nào đặc thù, chính sách nào cần có nhất; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá dựa trên các tiêu chí sau khi nghiệm thu đề tài.

Giai đoạn 2011 - 2015, Vĩnh Long có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ổn định… Tuy nhiên, những thành tựu đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế phát triển chưa bền vững, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào tốc độ tăng vốn và số lượng lao động; chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả sử dụng vốn, trình độ và năng lực công nghệ, kết cấu hạ tầng vẫn là những điểm nghẽn cản trở sự phát triển bền vững. Do đó, cần có những luận cứ khoa học, nền tảng căn cơ, giải pháp đột phá để tỉnh Vĩnh Long vươn lên thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL.

THANH SANG