Điều kiện được hỗ trợ chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020

Đăng bài trieuuyen T6, 10/10/2014 - 10:05

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/09/2014 về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 - 2020 cho người làm dịch vụ phối giống nhân tạo gia súc và các hộ gia đình trực tiếp chăn nuôi lợn, trâu bò, gia cầm, trừ các hộ chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp.

Theo đó, hộ chăn nuôi lợn, trâu, bò đực để phối giống dịch vụ hoặc nuôi gà, vịt gắn với ấp nở cung cấp con giống, có nhu cầu, làm đơn đăng ký và cam kết thực hiện nghiêm kỹ thuật chăn nuôi an toàn, được UBND cấp xã xác nhận; mua loại giống phù hợp yêu cầu của địa phương, có nguồn gốc, lý lịch rõ ràng và có tiêu chuẩn chất lượng phù hợp sẽ được hỗ trợ 01 lần đến 50% giá trị gà, vịt giống bố mẹ hậu bị và đến 50% giá trị con giống lợn, trâu, bò đực giống để thực hiện phối giống dịch vụ (đối với các hộ chăn nuôi ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn).

Mức hỗ trợ đối với mỗi hộ gia đình tối đa là 05 triệu đồng/con đối với lợn đực giống từ 06 tháng tuổi trở lên; 20 triệu đồng/con đối với bò đực giống từ 12 tháng tuổi trở lên hoặc 25 triệu đồng/con và 50.000 đồng/con đối với trâu đực giống từ 24 tháng tuổi trở lên và gà, vịt giống bố mẹ hậu bị. Trong đó, mỗi hộ chỉ được hỗ trợ mua 01 trong các đối tượng hỗ trợ nêu trên...

Ngoài ra, người đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông đối hoặc trung học cơ sở (đối với khu vực đồng bằng), dưới 40 tuổi, có nhu cầu, làm đơn và được UBND cấp xã xác nhận sẽ được hỗ trợ 01 lần đến 100% kinh phí đào tạo, tập huấn về kỹ thuật phối giống nhân tạo gia súc với mức hỗ trợ tối đa 06 triệu đồng/người.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2020.

http://luatvietnam.vn