Danh bạ Email, điện thoại

Người viết Quantri T6, 31/01/2014 - 18:53
Họ tên Chức vụ Email Điện thoại
BAN GIÁM ĐỐC (skhoahoc@vinhlong.gov.vn)
Nguyễn Văn Hiếu Giám đốc nvhieu.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3824252
Nguyễn Trọng Danh Phó Giám đốc ntdanh.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3862599
Nguyễn Thanh Phong Phó Giám đốc ntphong.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3830419
1. VĂN PHÒNG SỞ
Trần Văn Nô Chánh Văn phòng tvno.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3823256
Trần Văn Thành Phó Chánh văn phòng tvthanh.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Nguyễn Thị Thu Nga Phó Chánh văn phòng nttnga.skhcn@vinhlong.gov.vn  
2. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Vũ Thanh Tâm Trưởng phòng vttam.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3827201
Võ Minh Trí Phó trưởng phòng vmtri.skhcn@vinhlong.gov.vn  
3. PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC CƠ SỞ
Phạm Văn Tâm Trưởng phòng pvtam.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3862700
4. THANH TRA SỞ
Trần Văn Thành Chánh Thanh Tra tvthanh.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3821057
5. PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Lê Hữu Đức Trưởng phòng lhduc.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3862352
Huỳnh Kim Luyến Phó Trưởng phòng hkluyen.skhcn@vinhlong.gov.vn  
6. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ
Huỳnh Thị Thu Vân Trưởng phòng httvan.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3823159
Lý Công Danh Phó Trưởng phòng lcdanh.skhcn@vinhlong.gov.vn  
I. TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ KH&CN
Nguyễn Thị Quyền Q.Giám đốc ntquyen.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3912779
Nguyễn Hữu Minh Phó Giám đốc nhminh.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3862340
Đậu Xuân Toàn Phó Giám đốc dxtoan.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270..912773
* Phòng hành chính tổ chức (Điện thoại:270.3862339)
Hồ Long Sơn Trưởng phòng hlson.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Bùi Thị Mộng Tuyền Phó trưởng phòng btmtuyen.skhcn@vinhlong.gov.vn  
* Phòng Thông tin KHCN (Điện thoại: 270.3827682)
Đào Nhật Triệu Uyên Trưởng phòng dntuyen.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Nguyễn Thanh Sang Phó trưởng phòng ntsang.skhcn@vinhlong.gov.vn  
* Phòng Thống kê KHCN (Điện thoại: 270.3862051)
Lý Minh Phương   lmphuong.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Võ Phụng Thanh Trúc   vpttruc.skhcn@vinhlong.gov.vn  
* Phòng quản lý thư viên KHCN (Điện thoại: 070.3862522)
Hồ Thị Thu Hồng Trưởng phòng htthong.skhcn@vinhlong.gov.vn  
II. TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN
Võ Văn long Giám đốc vvlong.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3289488
La Văn Năm Phó giám đốc lvnam.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3502211
Đặng Phức Hưng Phó giám đốc dphung.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3502211
 
Nguyễn Văn Trí Trưởng phòng nvtri.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3825369
Nguyễn Thị Anh Tiên Kế toán ntatien.skhcn@vinhlong.gov.vn  
       
Nguyễn Thị Bích Thủy   ntbthuy.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Lê Thị Hồng Yến   lthyen.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Huỳnh Thị Ngọc Lệ   htnle.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Lưu Văn Lợi   lvloi.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Nguyễn Hữu Dùng   nhdung.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Đỗ Hồng Khánh   dhkhanh.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Trần Anh Tâm   tatam.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Nguyễn Thanh Vũ   ntvu.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Nguyễn Thị Thu Thủy   nttthuy.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Lương Thị Tú Trinh   ltttrinh.skhcn@vinhlong.gov.vn  
II. CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Nguyễn Văn Giới Chi cục trưởng nvgioi.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3830052
Trần Long Trung Chi cục phó tltrung.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3828733
Trần Văn Thông Chi cục phó tvthong.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3912927
 
Nguyễn Thị Bông Trưởng phòng ntbong.skhcn@vinhlong.gov.vn 0270.3822063
Nguyễn Tấn Thành Em Trưởng phòng nnttem.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Phạm Minh Đức   pmduc.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Nguyễn Văn La Trưởng phòng nvla.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Lê Trung Nhân Phó Giám đốc ntnhan.skhcn@vinhlong.gov.vn  
       
Nguyễn Thị Mỹ Châu   ntmchau.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Trần Hoàng Nam   thnam.skhcn@vinhlong.gov.vn  
Trần Phúc Hưng   tphung.skhcn@vinhlong.gov.vn  

 

Các tin khác

31/01/2014 - 20:54 - Thông tin địa chỉ liên hệ
31/01/2014 - 18:54 - Quá trình phát triển
31/01/2014 - 18:41 - Các phòng chuyên môn
31/01/2014 - 18:39 - Ban lãnh đạo Sở
31/01/2014 - 18:38 - Sơ đồ tổ chức
31/01/2014 - 18:30 - Chức năng nhiệm vụ