Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long quyết không chùn bước trước mọi cám dỗ

Đăng bài thanhsang T6, 14/04/2017 - 03:52

Đó là nội dung tiểu phẩm “Không chùn bước” của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 và Hội thi báo công dâng Bác năm 2017 (sau đây gọi tắt là Hội nghị) do Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh tổ chức ngày 13/4/2017, đồng chí Trần Văn Bạch - Quyền Bí thư Đảng uỷ khối Các cơ quan tỉnh chủ trì Hội nghị.

Cùng tham dự Hội nghị là đại diện cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh; đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 và tham dự Hội thi báo công dâng Bác năm 2017.

Đồng chí Trần Văn Bạch - Quyền Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh
trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá và biểu dương, khen thưởng 20 tập thể, 57 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 của chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh. Ngoài ra, đại biểu còn được nghe, xem (tiểu phẩm) các báo cáo điển hình chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay của tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo tấm gương Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn... thông qua hình thức Hội thi báo công dâng Bác.

Dịp này, Đảng bộ Sở KH&CN được biểu dương, khen thưởng: 01 tập thể đảng bộ, 02 cá nhân (01 ngoài đảng), đạt Giải nhì tập thể Hội thi Báo công dâng Bác năm 2017 với tiểu phẩm “Không chùn bước”.

Đồng chí Trần Văn Bạch - Quyền Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh
trao giấy khen cho tập thể đạt giải Hội thi

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không đâu xa vời, nó hiện hữu ngay trong công việc, trong giao tiếp xã hội, trong đời sống thường nhật của mỗi chúng ta. Qua đó, nâng cao nhận thức, hoàn thiện nhân cách, đạo đức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng và hành động của từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, hết lòng phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo dựng lòng tin của quần chúng, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

THANH SANG