Đảng bộ Sở KH&CN Vĩnh Long hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đăng bài Quantri T5, 28/06/2018 - 07:31

Sáng ngày 28/06/2018, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 kết hợp hội nghị đảng viên 06 tháng đầu năm 2018 (Hội nghị), đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại đây, đại biểu đã nghe: Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra giám sát 06 tháng đầu năm và chương trình công tác 06 tháng cuối năm 2018; Dự thảo Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở Sở KH&CN nhiệm kỳ 2015 - 2020. Theo đó, toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở KH&CN đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản nghị quyết đề ra. Đặc biệt là công tác giáo dục chính trị - tư tưởng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng vững mạnh (năm 2015, 2017 đạt Trong sạch vững mạnh; năm 2016 đạt Trong sách vững mạnh tiêu biểu). Ngoài ra, Hội nghị còn nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 2018 cũng như nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ Sở KH&CN trong thời gian qua, đồng thời nhiệt liệt biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hết mình của toàn thể đảng viên. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã chỉ ra một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc cũng như toàn thể đảng viên một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Rà soát các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ và năm 2018 để tập trung thực hiện đạt kết quả; các chi bộ tăng cường giáo dục cũng như nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng đảng viên; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt chú trọng đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh như: Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh uỷ về xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020 gắn với thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Tỉnh uỷ về nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thời kỳ hội nhập quốc tế gắn với thực hiện Dự án Nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình phát triển công nghệ sinh học tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Đề án phát triển KH&CN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đề án Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

THANH SANG