Đảng bộ Sở KH&CN Vĩnh Long đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018

Đăng bài thanhsang T4, 23/01/2019 - 07:49

Đó là kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng và là sự nỗ lực hết mình của toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long đã được khẳng định tại Hội nghị đảng viên năm 2018 (Hội nghị) do Đảng bộ Sở KH&CN tổ chức sáng ngày 23/01/2019. Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư đảng uỷ sở chủ trì Hội nghị.

Tại đây, đại biểu đã nghe các dự thảo: Báo cáo công tác xây dựng đảng năm 2018; công tác kiểm tra giám sát năm 2018, kế hoạch năm 2019; Nghị quyết của Đảng bộ Sở KH&CN về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Chuyên đề về “Một số vấn đề về tôn giáo mới và Pháp Luân Công ở Việt Nam hiện nay”. Theo đó, năm 2018, toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở KH&CN đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản nghị quyết đề ra, đặc biệt là 05 chỉ tiêu thi đua khối V: (1) Số đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh nghiệm thu và có địa chỉ ứng dụng đạt 12/10 đề tài (chiếm tỷ lệ 120%); (2) Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN đạt 10/10 mô hình (chiếm tỷ lệ 100%); (3) Số lượng tin, bài viết cập nhật lên công thông tin điện tử Sở KH&CN đạt 168/150 tin, bài (chiếm tỷ lệ 112%); (4) Số cơ sở/doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh được kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đạt 201/200 cơ sở (chiếm tỷ lệ 100,5%); (5) Số phương tiện đo lường được kiểm định đạt 27.877/26.000 phương tiện (chiếm tỷ lệ 107,2%). Ngoài ra, Hội nghị còn nghe nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp để hoàn chỉnh các dự thảo báo cáo cũng như góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Bí thư Đảng uỷ Sở KH&CN Vĩnh Long trao giấy khen cho Chi bộ Văn phòng sở

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích đạt được trong năm qua, đặc biệt là Đảng bộ Sở KH&CN Vĩnh Long được Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời công nhận danh hiệu tổ chức cơ sở đảng “trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2018”. Đó là động lực quan trọng để toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, đoàn kết nhất trí, nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019…

Dịp này, Đảng uỷ Sở KH&CN tặng giấy khen cho tập thể Chi bộ Văn phòng sở và 10 đảng viên với thành tích “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”.

THANH SANG