Công đoàn Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

Đăng bài thanhsang T2, 28/08/2017 - 02:29

Đó là chủ đề và cũng là quyết tâm của tập thể đoàn viên công đoàn tại Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long (CĐCS) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội) được tổ chức ngày 25/08/2017. Ông Nguyễn Văn Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng bà Nguyễn Thị Mỹ Dung - Uỷ viên Thường vụ Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại đây, đại biểu được nghe các Báo cáo chính trị cũng như Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cùng với sự đoàn kết thống nhất, tập thể công đoàn viên CĐCS đã thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu chủ yếu. Đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục; chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động; các hoạt động xã hội; công tác thi đua hoàn thành nhiệm vụ; công tác xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên; hoạt động của ban nữ công; hoạt động kiểm tra và tài chính công đoàn… Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế như: hoạt động tham quan nghỉ dưỡng, giao lưu, tham gia các cuộc thi tìm hiểu do các ngành các cấp phát động còn hạn chế; báo cáo gởi về công đoàn cấp trên đôi khi chưa đảm bảo thời gian qui định... Ngoài ra, đại biểu còn được nghe chia sẻ, góp ý xoay quanh những nội dung trọng tâm của các báo cáo, đặc biệt là các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Sở KH&CN Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao các chỉ tiêu đề ra, đồng thời nghiêm túc, tập trung, trí tuệ bầu ban chấp hành mới gồm 09 thành viên, ông Nguyễn Văn Giới - Phó Bí thư đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ Vĩnh Long được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch.

THANH SANG