Tổ chức thành công đại hội các công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đăng bài thanhsang T6, 21/07/2017 - 07:54

Từ ngày 14/07 đến ngày 21/07/2017, 04 công đoàn bộ phận (CĐBP) trực thuộc Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vĩnh Long đã lần lượt tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tại đây, đại biểu được nghe các Báo cáo chính trị cũng như Báo cáo kiểm điểm ban chấp hành các CĐBP nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị cùng với sự đoàn kết thống nhất, tập thể công đoàn viên 04 công đoàn bộ phận đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản. Đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động (CCVC-LĐ), các hoạt động xã hội và công tác thi đua hoàn thành nhiệm vụ…

Toàn cảnh Đại hội CĐBP Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra nhiều hạn chế như: ban chấp hành chưa chủ động trong xây dựng các chương trình hoạt động riêng; các nội dung hoạt động chưa phong phú, đa dạng, chưa sinh động và đi vào chiều sâu; tham gia các hoạt động giao lưu, phong trào thể thao, các cuộc thi tìm hiểu do các ngành các cấp phát động còn hạn chế... Ngoài ra, đại biểu còn được nghe chia sẻ, góp ý xoay quanh những nội dung trọng tâm của các báo cáo, đặc biệt là các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm ký 2017 - 2022.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao các chỉ tiêu đề ra, đồng thời nghiêm túc, tập trung, trí tuệ bầu ban chấp hành mới gồm 03 thành viên/CĐBP (Ông Phạm Văn Tâm được bầu làm Chủ tịch CĐBP Văn phòng Sở KH&CN; ông Nguyễn Thanh Sang được bầu làm Chủ tịch CĐBP Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN; ông Trần Văn Thông được bầu làm Chủ tịch CĐBP Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; ông La Văn Năm được bầu làm Chủ tịch CĐBP Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN).

Để đáp ứng kỳ vọng chung của toàn thể CCVC-LĐ, Ban Chấp hành các CĐBP nhiệm kỳ 2017 - 2022 cần phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín của cán bộ công đoàn; tích cực tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC-LĐ.

Đây cũng là bước chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn cơ sở Sở KH&CN Vĩnh Long nhiệm kỳ 2017 - 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 08/2017.

THANH SANG