Chọn lọc các giống đậu nành mới phù hợp tỉnh Vĩnh Long

Đăng bài thanhsang T3, 28/03/2017 - 08:57

Đó là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học “Chọn lọc các giống đậu nành mới tại tỉnh Vĩnh Long” được Hội đồng khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh nghiệm thu sáng ngày 28/3/2017, thạc sĩ Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài thuộc lĩnh vực khoa học nông nghiệp, do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện và TS. Nguyễn Phước Đằng làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 12/2014 đến tháng 11/2016. Mục tiêu của đề tài: chọn được ít nhất một giống đậu nành mới đạt năng suất, chất lượng cao; xây dựng mô hình sản xuất giống đậu nành mới và đề xuất phương án cung ứng giống đậu nành chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất; xây dựng quy trình canh tác, trình diễn giống đậu nành mới đạt hiệu quả kinh tế cao hơn 5% so với đối chứng trên ba vùng sinh thái tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long.

ThS. Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận

Theo báo cáo tổng kết, đề tài đã chọn được hai giống đậu nành MTĐ 878-2 và MTĐ 878-15 có năng suất cao hơn 5% so với giống đối chứng MTĐ 176, hàm lượng trung bình: dầu 20% và protein 30 - 35%, thời gian sinh trưởng dưới 90 ngày, chiều cao cây 60 - 70cm, chiều cao đóng trái 10 - 15cm, chín tập trung, ít nhiễm sâu bệnh, không đổ ngã, ít nổ trái, màu vỏ hạt vàng rơm, sáng; xây dựng quy trình canh tác cũng như mô hình sản xuất giống đậu nành cho Vĩnh Long. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đề tài kiến nghị giống MTĐ 878-2 là dòng có nhiều ưu điểm vượt trội, cho năng suất và chất lượng cao nên tỉnh cần nhân rộng và đưa vào sản xuất tại các địa phương có tập quán trồng đậu nành trong tỉnh Vĩnh Long.

Hội đồng đánh giá kết quả của đề tài có giá trị về khoa học và thực tiễn, chọn được hai giống đậu nành phù hợp với tỉnh Vĩnh Long, cho năng suất và chất lượng cao; đề tài đã bám sát đề cương và thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Hội đồng cũng yêu cầu ban chủ nhiệm đề tài: hệ thống lại báo cáo tổng kết theo góp ý; cần bổ sung đánh giá hiện trạng sử dụng giống đậu nành trên địa bàn tỉnh, kết hợp với dự báo thị trường để làm cơ sở đề xuất giống đậu nành mới, quy mô sản xuất, phương thức cung ứng sản phẩm đậu nành ra thị trường cũng như kiểm soát chất lượng giống đậu nành mới; bổ sung kết quả số liệu có so sánh để đánh giá hiệu quả kinh tế của giống đậu nành mới nhằm tăng tính thuyết phục của đề tài; thực hiện đăng ký lưu giữ và công bố ứng dụng kết quả nghiên cứu…

Kết quả, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu loại khá.

THANH SANG