Cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không đảm bảo an toàn

Người viết Quantri T3, 29/11/2016 - 08:56

Theo văn bản số 388/QLCL-CL1 ngày 17/11/2016 của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa về việc cảnh báo đồ chơi hạt nhựa không đảm bảo an toàn. Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đã phát hiện trên thị trường xuất hiện hàng hóa được mô tả “Đồ chơi hạt nhựa nở trong nước”, trên nhãn hàng hóa có ghi dòng chữ bằng tiếng Anh “Seven Color Crystal Ball”. Loại hàng hóa này qua thử nghiệm và đánh giá cho thấy có chỉ tiêu cơ lý về sự giãn nở trong nước không đạt yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-1: 2011, không đảm bảo an toàn theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 3: 2009/BKHCN. Loại hạt nhựa này có nguy cơ gây nguy hiểm tới an toàn và sức khỏe của trẻ em, đặc biệt là dễ dẫn đến nghẹt thở khi trẻ em vô tình để loại hạt nhựa này lọt vào đường thở, chúng sẽ nở ra khi gặp môi trường nước trong cơ thể.

Nhằm đảm bảo sự an toàn và sức khỏe của trẻ em, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Vĩnh Long kính đề nghị các cơ quan quản lý phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo người tiêu dùng, nhất là đối với trẻ em không sử dụng loại đồ chơi này./.

CHI CỤC TRƯỞNG

Tập tin đính kèm: 

Các tin khác