Bội nhiễm liên cầu khuẩn trên heo

Đăng bài trieuuyen T3, 05/08/2014 - 13:53

Xác định tình trạng bội nhiễm liên cầu khuẩn (Streptococcus suis) trên heo nhiễm virus gây hội chứng hô hấp và sinh sản là đề tài nghiên cứu do TS. Ngô Thị Hoa và ThS. Phạm Phong Vũ, Văn phòng đại diện Tổ chức Centre for Tropical Medicine thực hiện, đã được Sở khoa học & công nghệ TP.HCM nghiệm thu.

Nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu hiện trạng bội nhiễm liên cầu khuẩn heo trên heo nhiễm virus gây hội chứng hô hấp và sinh sản; nuôi cấy phân lập virus gây bệnh tai xanh, tối ưu hóa phản ứng RT-PCR, khuếch đại DNA của đoạn gen SS2 trong máu. Đề tài đã xây dựng được 3 quy trình (phát hiện PRRS trong mẫu huyết tương của heo, quy trình rt-PCR phát hiện SS2 trong mẫu máu toàn phần của heo, quy trình PCR phát hiện S. suis trong mẫu máu toàn phần của heo) và đã chuyển giao cho Trung tâm thú y vùng 6 tiếp nhận.

http://www.khoahocphothong.com.vn