Bản tin KH&CN số 04-2018

Đăng bài Quantri T4, 07/11/2018 - 01:52

Trong số này

I. Những vấn đề chung về quản lý

1. Một số vấn đề khái quát về: “Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

2. Vĩnh Long thực hiện Đề án “Xây dựng ngành hàng cá tra phát triển  theo hướng giá trị gia tăng bền vững giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”

3. Phát triển ngành công nghiệp theo định hướng Đề án Tái cơ cấu ngành công thương tỉnh Vĩnh Long giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

4. Phát triển chỉ dẫn địa lý cho bưởi Nam Roi Bình Minh và định hướng cho những sản phẩm tiếp theo

II. Nghiên cứu - Trao đổi

1. Mô hình sản xuất lúa hữ cơ - Hợp tác xã Tân Tiến, Ấp 9, xã Mỹ Lộc

2. Vai trò của khoa học và công nghệ, một số kết quả bước đầu trong thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp

3. Kinh nghiệm quốc tế về giải pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

4. Nâng cao thu nhập nhờ chuyển đổi cây trồng

5. Tóm tắt Đề tài: “Giải pháp đa dạng hóa sinh kế nhằm tăng thu nhập, ổn định đời sống cộng đồng tham gia nghề sản xuất Gạch, Gốm trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long”

6. Tóm tắt Đề tài: “Đánh giá khả năng chống chịu hạn và mặn của giống lúa Long Hồ (LH)”

III. Thành tựu khoa học công nghệ

1. Kết quả ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Trà Ôn, giai đoạn 2016 - 2018

2. Phương pháp cải tiến cho nghề nuôi cá chạch Lấu

IV. Văn hoá - xã hội

1. Giảng viên Trường Đại học Xây dựng Miền Tây trong đào tạo nguồn nhân lực 4.0

2. Vĩnh Long: 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

3. Phụ nữ Vĩnh Long với những giải pháp phát triển kinh tế tập thể

Các tin khác

10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017
31/07/2017 - 02:52 - Thông tin KH&CN số 01-2017
28/07/2017 - 07:15 - Thông tin KH&CN số Xuân 2017