Bản tin KH&CN số 04-2017

Đăng bài thanhsang T4, 13/12/2017 - 07:07

Trong số này:

I. Những vấn đề chung về quản lý

1. Kết quả thanh tra chuyên đề về an toàn bức xạ hạt nhân năm 2017.

2. Xúc tiến thương mại năm 2017 góp phần cho tăng trưởng xuất khẩu.

3. Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hoá đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

4. Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 5 nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

5. Nông nghiệp Vĩnh Long tăng cường vai trò hỗ trợ liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

II. Nghiên cứu - trao đổi

1. Những giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng kết quả đề tài/dự án vào sản xuất và đời sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Bước đi thích hợp phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu.

3. Giải quyết đầu ra cho nông sản - thực trạng và giải pháp.

4. Vai trò của Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long trong phát triển kinh tế tập thể.

5. Tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp về quản lý chất lượng, an toàn lao động và văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

6. Tóm tắt kết quả đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để nâng cấp hiện đại hoá hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long”.

III. Thành tựu khoa học công nghệ

1. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Hiệu quả từ các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật.

IV. Văn hoá - xã hội

1. Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống - công tác khoa học công nghệ theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

2. Ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Long triển khai thực hiện chỉ thị nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018.

Các tin khác

23/01/2019 - 07:26 - Thông tin KH&CN số Xuân 2019
07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017
31/07/2017 - 02:52 - Thông tin KH&CN số 01-2017