Bản tin KH&CN số 03-2018

Đăng bài thanhsang T2, 10/09/2018 - 06:29

Trong số này

I. Những vấn đề chung về quản lý

1. Vai trò của ngành khoa học và công nghệ trong hỗ trợ doanh nghiệp địa phương xây dựng và phát triển thương hiệu.

2. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index - GII) của Việt Nam tiếp tục được cải thiện vị trí.

3. Hoạt động khoa học và công nghệ góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm chủ lực tỉnh Vĩnh Long.

4. Những tác động của ngành tiêu chuẩn đo lường chất lượng với năng suất chất lượng.

5. Vĩnh Long đẩy mạnh công tác phát triển cụm công nghiệp.

6. Định hướng phát triển ngành hàng thuỷ sản theo hướng tăng cường xây dựng chuỗi liên kết, phát triển ổn định và bền vững.

II. Nghiên cứu - Trao đổi

1. Phát triển kinh tế tập thể gắn với chuỗi giá trị.

2. Kết quả 03 năm ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

3. Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng Mô hình tư vấn tâm lý, ứng xử cho học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Long”.

III. Thành tựu khoa học công nghệ

1. Một số kết quả bước đầu từ việc triển khai các dự án đầu tư tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Vĩnh Long.

2. Mô hình cánh đồng mơ ước, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất và lợi nhuận.

IV. Văn hoá - xã hội

1. Trí thức Vĩnh Long trước cơ hội và thách thức của Cách mạng công nghiệp 4.0.

2. Vĩnh Long kỷ niệm 100 năm Công Thần Miếu.

Các tin khác

23/01/2019 - 07:26 - Thông tin KH&CN số Xuân 2019
07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017
31/07/2017 - 02:52 - Thông tin KH&CN số 01-2017