Bản tin KH&CN số 03-2017

Đăng bài thanhsang T3, 10/10/2017 - 06:47

Trong số này:

I. Những vấn đề chung về quản lý

1. UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN năm 2017 - 2018.

2. Định hướng quy hoạch xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển đô thị bền vững.

3. Vĩnh Long thực hiện dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020”.

4. Vĩnh Long qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW.

5. Kế hoạch triển khai thực hiện dự án “Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ lúa chất lượng cao - an toàn vệ sinh thực phẩm” vụ lúa Đông Xuân 2017 - 2018.

6. Những chính sách hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

7. Ban hành kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030.

II. Nghiên cứu - trao đổi

1. Một số giải pháp tăng cường hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

2. Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: “Chọn lọc các giống đậu nành mới tại tỉnh Vĩnh Long”.

III. Thành tựu khoa học công nghệ

1. Vật liệu xây không nung và hướng đi mới trong sản xuất vật liệu thân thiện với môi trường.

2. Nông nghiệp hữu cơ: tạo tiền đề phát triển nông nghiệp bền vững.

IV. Văn hoá - xã hội

1. Vĩnh Long tích cực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

2. Bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hoá tỉnh Vĩnh Long.

Các tin khác

23/01/2019 - 07:26 - Thông tin KH&CN số Xuân 2019
07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017
31/07/2017 - 02:52 - Thông tin KH&CN số 01-2017