Bản tin KH&CN số 02-2018

Đăng bài Quantri T4, 20/06/2018 - 07:30

Trong số này

I. Những vấn đề chung về quản lý

1. Cách mạng công nghiệp 4.0 cho Vĩnh Long - cơ hội và thách thức

2. Đo lường góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá

3. Nâng cao tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu trong việc chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống

II. Nghiên cứu - Trao đổi

1. Nông nghiệp điện tử - bước quan trọng tăng cường an ninh lượng thực

2. Quan điểm nhà quản lý, gọi tên nào cho đúng theo khoa học

3. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá tỉnh Vĩnh Long

4. Giải pháp hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi

5. Tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học: “Nghiên cứu mô hình bệnh tật, tử vong và phân tích gánh nặng bệnh tật tại tỉnh Vĩnh Long”

III. Thành tựu khoa học công nghệ

1. Lợi ích từ việc áp dụng giải pháp sản xuất sạch hơn trong phát triển công nghiệp

2. Thành phố Vĩnh Long với mô hình nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao

3. Hiệu quả từ Mô hình liên kết sản xuất mới của kinh tế hộ ở Vĩnh Long - Mô hình tổ dịch vụ sản xuất nông nghiệp

IV. Văn hoá - Xã hội

1. Tỉnh Vĩnh Long - khởi sắc diện mạo nông thôn mới

2. Công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước

3. Giáo dục mầm non Vĩnh Long - những điểm sáng

4. Vĩnh Long bảo tồn, phát huy văn hoá dân tộc thiểu số

Các tin khác

07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
04/06/2018 - 05:47 - Bản tin KH&CN số 01-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017
31/07/2017 - 02:52 - Thông tin KH&CN số 01-2017
28/07/2017 - 07:15 - Thông tin KH&CN số Xuân 2017