Bản tin KH&CN số 01-2018

Đăng bài Quantri T2, 04/06/2018 - 05:47

Trong số này:

I. Những vấn đề chung về quản lý:

1. Vĩnh Long xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Vĩnh Long phấn đấu trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Vĩnh Long quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Chương trình phát triển công nghệ sinh học tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

5. Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Vĩnh Long - Hiện trạng và định hướng thời gian tới.

II. Nghiên cứu - trao đổi:

1. Kết quả khảo sát tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên rau màu tại tỉnh Vĩnh Long.

2. Nông dân tỉnh Vĩnh Long làm giàu do thay đổi tập quán canh tác.

3. Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ sử dụng khí nóng tạo hạt trong sản xuất phân vô cơ đa thành phần một hạt.

4. Tác động tích cực từ mô hình truyền thông khuyến nông.

III. Thành tựu khoa học công nghệ:

1. Hiệu quả từ công nghệ xử lý nước thải ô nhiễm hữu cơ cao bằng biện pháp kết hợp kỵ khí với bể lọc thực vật chảy ngầm theo phương ngang 02 bậc.

2. Những giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đô thị ở Vĩnh Long.

IV. Văn hoá - xã hội:

1. Tăng trưởng xanh gắn với hội nhập quốc tế - thực tế tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

2. Tác động của khoa học và công nghệ góp phần xây dựng thị xã Bình Minh đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Vai trò của kinh tế hợp tác trong việc hỗ trợ việc làm và tăng thu nhập cho người lao động ở tỉnh Vĩnh Long.

4. Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Các tin khác

23/01/2019 - 07:26 - Thông tin KH&CN số Xuân 2019
07/11/2018 - 01:52 - Bản tin KH&CN số 04-2018
10/09/2018 - 06:29 - Bản tin KH&CN số 03-2018
20/06/2018 - 07:30 - Bản tin KH&CN số 02-2018
26/02/2018 - 06:55 - Bản tin KH&CN số Xuân-2018
13/12/2017 - 07:07 - Bản tin KH&CN số 04-2017
10/10/2017 - 06:47 - Bản tin KH&CN số 03-2017
01/08/2017 - 01:56 - Bản tin KH&CN số 02-2017
31/07/2017 - 02:52 - Thông tin KH&CN số 01-2017