Bản tin KHCN phục vụ doanh nghiệp số 9/2015

Đăng bài trieuuyen T5, 03/12/2015 - 07:31

TRONG SỐ NÀY

Tiếp tục Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức KH&CN

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực ưu tiên

Hoàn thiện quy định chuyển giao công nghệ trong nước

Nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Kinh nghiệm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu cho DN nhỏ

Hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới

DN trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp được ưu tiên vay vốn

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ kết nối giao thương, hội nhập kinh tế

Đến 2020, 90% doanh nghiệp nộp thuế qua mạng

Khởi động Quỹ Innofund hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

Nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh mới cho donh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Thương mại điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí

Thương hiệu doanh nghiệp là đòn bẩy của thương hiệu quốc gia

Vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ sẽ bị xử lý hình sự

Kinh nghiệm khuyến khích tiêu dùng hàng nội địa của Thái Lan

Xây dựng chiến lược thương hiệu cho thực phẩm Việt Nam

Sử dụng hiệu quả công cụ phòng vệ thương mại

Ra mắt tem chống hàng giả công nghệ cao

 

Tập tin đính kèm: