Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 8/2015

Đăng bài trieuuyen T4, 30/09/2015 - 09:03

TRONG SỐ NÀY

Thực hiện giải pháp tổng thể giúp doanh nghiệp tham gia xúc tiến thương mại

Cấp mã số doanh nghiệp tự động theo phương thức điện tử

Tiếp tục Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ

Chính sách nào doanh nghiệp đó

Công viên KH&CN: mô hình nền kinh tế tri thức trong tương lai

ITV 2015: Cơ hội đổi mới KHCN của doanh nghiệp Việt

Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp mạng phân phối nước ngoài

5 điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép mua bán hàng hóa

Từ 5/10, thí điểm doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Hỗ trợ Doanh nghiệp đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng không nung

Phát triển thương mại điện tử gắn với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến thương mại nông sản Việt Nam

Kinh doanh online xu thế kinh doanh thời hội nhập

Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức đúng về thương hiệu

Bắt đầu xây dựng thương hiệu quốc gia từ đâu?

Hai nhân tố giữ thương hiệu mạnh

Tập trung phát triển thương hiệu ngành hàng có thế mạnh

Bao bì: Vũ khí mới của marketer

Văn hóa tổ chức và Thương hiệu doanh nghiệp

Xây dựng thương hiệu thành phần- Chiến lược xây dựng thương hiệu hiện đại

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ hàng hóa

 

Tập tin đính kèm: