Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 6/2015

Đăng bài trieuuyen T5, 20/08/2015 - 03:28

TRONG SỐ NÀY

Khai trương Cổng thông tin quy định điện tử Việt Nam

Ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Cần có cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia nghiên cứu công nghệ sinh học

Chuyển giao công nghệ giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí năng lượng và tăng lợi thế cạnh tranh

Công bố cổng thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp nước ngoài

Doanh nghiệp công nghệ cao phải có trên 15 cử nhân

Phát động chương trình đào tạo “Mô hình kinh doanh trên môi trường số dành cho doanh nghiệp”

Các thương hiệu không nên vội vàng triển khai đánh giá phương tiện truyền thông

Dọn đường cho doanh nghiệp đầu tư vào KHCN trong nông nghiệp

Xác định trước mã số hàng hóa: Quy định tích cực chưa được doanh nghiệp hiểu rõ

Xây dựng quan hệ hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần gì ở các vườn ươm khoa học công nghệ?

Diễn đàn thương hiệu Việt Nam 2015

Microsoft tiết lộ thời điểm ra mắt Office 365 cho doanh nghiệp

Thương mại điện tử là môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Facebook giúp doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng qua tin nhắn

Trả lại bản chất dân sự của quyền sở hữu trí tuệ

Phát động chương trình đào tạo thương mại điện tử cho doanh nghiệp

IDP ứng dụng công nghệ tự động hóa quy trình kinh doanh

 

Tập tin đính kèm: