Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 5/2015

Đăng bài trieuuyen T2, 06/07/2015 - 09:15

TRONG SỐ NÀY

Những tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Ưu tiên triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Công bố điều kiện của 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

DN đạt kim ngạch XNK từ 100 triệu USD/năm được ưu tiên về hải quan

Thẻ tín dụng công ty - tiện ích mới cho doanh nghiệp

Đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp

Hỗ trợ xây dựng hạ tầng giao dịch thương mại điện tử giữa doanh nghiệp

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường Hàn Quốc

ERP – Yếu tố quyết định đến sự thành công của doanh nghiệp

Giải pháp đơn giản hóa hạ tầng CNTT cho doanh nghiệp

Giải pháp xử lý thông tin cảnh báo cho doanh nghiệp

Phát huy tính sáng tạo của doanh nghiệp vào nông nghiệp

Doanh nghiệp bắt tay nhà khoa học thương mại hóa phát minh, sáng chế

Cần có cơ chế chính sách thu hút doanh nghiệp tham gia nghiên cứu công nghệ sinh học

Ra mắt phần mềm bảo mật miễn phí cho doanh nghiệp

Phòng vệ thương mại - giải pháp cho doanh nghiệp trong hội nhập

Phí nhượng quyền được tính như phí bản quyền

Tập tin đính kèm: