Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 3/2015

Đăng bài trieuuyen T7, 25/04/2015 - 08:59

TRONG SỐ NÀY

Ra Mắt Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và hợp tác doanh nghiệp

Xây dựng cơ sở ươm tạo cho đầu tư mạo hiểm

Vinh danh các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Thương hiệu Mạnh Việt Nam

Ra mắt Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp” (BIPP)

Công khai thông tin về doanh nghiệp nhà nước

TPP mở ra định hướng phát triển mới cho doanh nghiệp Việt Nam

Vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tri thức

Cơ quan quản lý, DN chung sức đẩy mạnh ứng dụng CNTT

Dịch vụ thông tin doanh nghiệp: Nhiều lựa chọn

Sơ hở quy định về ghi nhãn hàng hóa

Ra mắt tủ máy nhỏ gọn lắp data center tại doanh nghiệp

Ra mắt phần mềm Giải pháp Quản lý bán hàng DMS.ONE

Tái định vị nhãn hiệu

Phát triển thương hiệu doanh nghiệp

Phân biệt giữa tên thương mại và nhãn hiệu

Các yêu cầu về quản lý để duy trì bản sắc nhận diện thương hiệu

Tập tin đính kèm: