Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 12/2014

Đăng bài trieuuyen T5, 15/01/2015 - 10:11

TRONG SỐ NÀY:

1. Sửa đổi quy định về dịch vụ giám định thương mại

2. “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm”

3. SAP giúp doanh nghiệp thực hiện tốt cam kết hoạt động bền vững

4. Nâng cao năng lực của Doanh nghiệp bằng khoa học và công nghệ

5. Vai trò của sản phẩm trong xây dựng thương hiệu

6.Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp có ý tưởng đổi mới sáng tạo

7. Bảo vệ thương hiệu từ chống suy giảm bên trong doanh nghiệp

8. Sử dụng Typography để thể hiện tính cách thương hiệu

9. Công bố danh sách doanh nghiệp có sản phẩm thương hiệu quốc gia 2014

10. 4 điều cần quan tâm trước khi quyết định kinh doanh

11. 10 phương pháp xây dựng thương hiệu mới nhất

 

Tập tin đính kèm: