Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 11/2014

Đăng bài trieuuyen T5, 25/12/2014 - 03:03

TRONG SỐ NÀY:

1. Chế độ giám sát, kiểm tra đối với doanh nghiệp Nhà nước

2. Không kinh doanh thuốc lá, rượu trên website thương mại điện tử

3. Không được chuyển đổi nhà đăng ký tên miền mới trong 2 tháng

4. Thông tư qui định quản lý website thương mại điện tử

5. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia

6.Công bố danh sách doanh nghiệp có sản phẩm thương hiệu quốc gia 2014 

7. Hội thảo chuyên đề "Đánh giá giá trị thương hiệu"

8. Đánh giá và quản lý công nghệ trong các doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu

9. Bổ sung một số Quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

10. Hải quan với việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa

11.  Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm năng lượng

12. Miễn thuế cho một số loại thu nhập của doanh nghiệp

13. Xây dựng thương hiệu hàng nông, thủy sản

14. 5 lưu ý khi hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

15. Đào tạo POHE: Giải pháp nhân lực cho doanh nghiệp

16. DN tạo xung lực mới trong phát triển khoa học

17. Những sai lầm cần tránh khi khởi nghiệp

18. Nông nghiệp và những khác biệt trong xây dựng thương hiệu

19. "Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm"

Tập tin đính kèm: