Bản tin KHCN phục vụ Doanh nghiệp số 10/2014

Đăng bài trieuuyen T2, 01/12/2014 - 04:21

TRONG SỐ NÀY:

1. Gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

2. Khuyến khích doanh nghiệp trích lập quỹ phát triển KH&CN

3. Công bố DN có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia 2014

4. Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ

5. Dịch vụ đám mây: Cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp

6. DN đầu tư vào nông nghiệp được hỗ trợ đến 1 triệu đồng/m2 xây nhà xưởng

7. Cho vay hỗ trợ DN nhỏ và vừa tối đa 30 tỷ đồng/dự án

8. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt kinh doanh tại Hoa Kỳ

9. Sáng tạo mở: Mô hình tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp

10. Tổ chức đào tạo nhân lực cho DN nhỏ và vừa

11.  Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc tế và sự phát triển doanh nghiệp

12. Miễn thuế cho một số loại thu nhập của doanh nghiệp

13. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả

14. Những giải pháp đẩy mạnh sự phát triển thương mại điện tử

15. Hướng đến hệ sinh thái doanh nghiệp khởi nghiệp

16. Mở rộng quyền tự do kinh doanh cho người dân

17. Nhân cách cho thương hiệu

18. Bảy hành động tiếp thị khi đưa ra một sản phẩm mới

19. 5 tuyệt chiêu xây dựng thương hiệu giúp tăng doanh thu bán

20. Doanh nghiệp cần chú ý điều gì khi xây dựng thương hiệu website ?

21. 7 bước làm mới hình ảnh thương hiệu

22. Tính đồng nhất trong thương hiệu

Tập tin đính kèm: