Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 21/2015

Đăng bài trieuuyen T5, 03/12/2015 - 08:47

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025

Đẩy mạnh công tác truyền thông KH&CN khu vực phía Nam

Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Vận hành trung tâm chuyển giao công nghệ lớn nhất cả nước

Các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

BV chuyên khoa đầu tiên được công nhận hạng đặc biệt

Được nhập khẩu thiết bị cũ không quá 10 năm

Tiêu chí y tế xã giai đoạn đến 2020

II. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Đã xuất khẩu hơn 5 triệu tấn gạo

Thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản vào Singapore

Việt Nam đi đúng hướng khi đa dạng hóa mặt hàng xuất khẩu

Giống ngô chuyển gen Dekalb Genuity- Giải pháp mới cho nông dân Việt Nam

Nhiều mặt hàng hưởng thuế suất 0% ngay khi TPP có hiệu lực

Tôn vinh 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2015

Gỡ “gánh nặng” cho doanh nghiệp, người nuôi cá tra xuất khẩu

III. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Điều chế thành công chế phẩm máu mới

Làm hàng mỹ nghệ xuất ngoại từ …phế phẩm chuốt hột

“Vua sáng chế” với gần 30 loại máy nông nghiệp

Vệ sinh lưới điện bằng nước áp lực cao

Thử nghiệm thành công que thử chất cấm trên vật nuôi

Máy xây đường trong ‘nháy mắt’

 

Tập tin đính kèm: