Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 17/2015

Đăng bài trieuuyen T6, 06/11/2015 - 04:14

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ

Khuyến khích cán bộ khoa học trẻ đến làm việc tại vùng dân tộc
thiểu số

Báo điện tử, mạng xã hội phải sử dụng ít nhất 1 tên miền ".vn"

Sẽ thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia

Quy định về định mức chi phí bảo quản hạt giống lúa dự trữ quốc gia

VUSTA tôn vinh 51 trí thức KHCN tiêu biểu năm 2015

Quy định mới trong quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

II. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

10 mặt mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

Cơ hội XK trái cây đến hàng loạt thị trường khó tính

Vinh danh 83 Thương hiệu được khách hàng tín nhiệm 2015

Xây dựng thương hiệu gạo Việt

Đón Hiệp định TPP: Cá tra Việt Nam tiếp cận khách hàng qua Internet

III. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Bước đột phá trong phẫu thuật u thần kinh tại Việt Nam

Tăng cường khả năng chịu ngập của cây lúa giai đoạn mạ bằng bạc nitrate

Máy xử lý rác tạo ra điện "made in Việt Nam" hút khách

Học trò làm mạch điện tự động

Diệt sâu bọ an toàn bằng… hạt na

Ứng dụng vi tảo xử lý nước thải và chiết xuất nhiên liệu sinh học

Tập tin đính kèm: