Bản tin chọn lọc phục vụ lãnh đạo số 16/2015

Đăng bài trieuuyen T4, 30/09/2015 - 08:55

TRONG SỐ NÀY

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ KINH TẾ

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ có vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng

Tổng kết Thập niên chất lượng lần thứ 2 và Chương trình Quốc gia năng suất chất lượng

Xây dựng Chương trình quốc gia về Sở hữu trí tuệ

Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Quy trình kỹ thuật quan trắc khí thải

Sẽ liên thông thủ tục hành chính về phí, lệ phí lĩnh vực đất đai

Quản lý chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hóa chất nguy hại

Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu & Tư vấn nông nghiệp nhiệt đới

II. KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA

Gắn thiết bị in chứng từ cho cột đo xăng dầu

Bỏ 85,6% thuế nhập khẩu hàng Việt Nam vào EU

Doanh nghiệp xuất khẩu cần tìm hiểu một số chính sách, quy định về thuế quan của UAE

10 mặt mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

Phân bón Miền Nam ra mắt hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Giải pháp tháo gỡ và đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản

Xoài và thanh long ruột đỏ có cơ hội vào thị trường Nhật Bản

Lối ra cho nông sản

III. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chế tạo gạch không nung từ giấy

Hai sáng chế đoạt giải

Sẽ chẩn đoán ung thư gan bằng Kit nano sinh học của Việt Nam

"Kỹ sư không bằng" chế lò xử lý rác thải y tế

Việt Nam chế tạo thành công máy tạo ra điện từ rác

Sinh viên Việt Nam chế tạo được robot giúp do thám, tháo gỡ
bom mìn

Kỹ thuật mới trong thay khớp gối nhân tạo

Vật liệu mới Rhinophalt đem lại hiệu quả cao trong bảo trì đường bộ

 

Tập tin đính kèm: