Ban hành cấu trúc đề thi tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Đăng bài trieuuyen T6, 29/05/2015 - 02:13

Theo đó, việc đánh giá sẽ được thực hiện qua 4 kỹ năng gồm: nghe, nói, đọc và viết.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành cấu trúc đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Theo đó, việc đánh giá sẽ được thực hiện qua 4 kỹ năng gồm: nghe, nói, đọc và viết.

Thí sinh nghe khoảng 40 phút với các đoạn trao đổi ngắn, hướng dẫn, thông báo, các đoạn hội thoại, các bài nói chuyện, bài giảng, sau đó trả lời 35 câu hỏi nhiều lựa chọn đã in sẵn trong đề thi.

Ở phần đọc sẽ thi trong 60 phút, thí sinh đọc 4 văn bản về các vấn đề khác nhau, độ khó của văn bản tương đương bậc 3-5 với tổng số từ dao động từ 1900-2050 từ. Thí sinh trả lời các câu hỏi nhiều lựa chọn sau mỗi bài đọc.

Kiểm tra kĩ năng Viết tương tác và Viết luận trong thời gian 60 phút, gồm 2 bài viết: Bài 1: Viết một bức thư/thư điện tử có độ dài khoảng 120 từ, phần này sẽ chiếm 1/3 tổng số điểm của bài thi Viết: Bài 2: Thí sinh viết một bài luận khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn, sử dụng lí do và ví dụ cụ thể để minh họa cho các lập luận, phần này chiếm 2/3 tổng số điểm của bài thi Viết.

Thí sinh thi nói trong 12 phút gồm 3 phần: tương tác xã hội, thảo luận giải pháp và phát triển chủ đề.

Cũng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đạt điểm trung bình 4 kỹ năng trên theo thang điểm 10 đạt từ 4 đến 5,5 điểm được quy đổi sang bậc năng lực 3; từ 6 đến 8 điểm sang bậc 4 và từ 8,5 đến 10 điểm bậc 5; dưới 4 điểm không xét./.

http://vov.vn/