740/QĐ-UBND

Đăng bài Quantri T6, 27/04/2018 - 02:56
Cơ quan ban hành: 
Loại VBPL: 
Ngày ban hành: 
17/04/2018
Người ký: 
PCT. Lê Quang Trung
Trích yếu: 
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Các tin khác

14/03/2019 - 02:47 - 565/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, ấp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2019
18/01/2019 - 03:07 - 112/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
12/11/2018 - 09:13 - 2173/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
07/08/2018 - 01:53 - 1604/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước của tỉnh Vĩnh Long
10/04/2018 - 07:40 - 673/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”
04/07/2017 - 01:51 - 1338/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
30/05/2016 - 07:21 - 16/2016/QĐ-UBND Quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
23/02/2014 - 11:50 - 1536/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
23/02/2014 - 11:41 - 17/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long