33 giải pháp đạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ VI

Đăng bài thanhsang T6, 28/07/2017 - 01:15

Ngày 21/07/2017, tại Trung tâm Sáng tạo và Kết nối Cộng đồng, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ VI (2016-2017) tỉnh Vĩnh Long (Cuộc thi) đã tổ chức họp chọn giải.

Đây là cuộc thi thường niên do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn, Sở Tài chính, Báo, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Long tổ chức.

Cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh nhà, giúp các em hình thành ý tưởng khoa học, phát triển tư duy sáng tạo, trau dồi kiến thức, phát triển kỹ năng và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để tạo ra những mô hình, sản phẩm phục vụ cho học tập, sinh hoạt trong gia đình, sản xuất và đời sống.

Trong số 149/7777 sản phẩm được chọn tham gia Cuộc thi vòng tỉnh lần thứ VI từ cơ sở, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo đã chọn 33 giải pháp tốt nhất để trao thưởng (gồm 01 giải nhất, 06 giải Nhì, 8 giải Ba và 18 giải Khuyến khích). Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn chọn ra 10 sản phẩm tham gia dự Cuộcthi cấp toàn quốc cũng như chọn các đơn vị, cá nhân tổ chức tốt Cuộc thi để khen thưởng phong trào.

Nguyễn Thị Kiều Diễm
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long