3.14. Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa

Đăng bài Quantri T6, 23/11/2018 - 01:32

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) có Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm còn hiệu lực nhưng bị mất, thất lạc, hư hỏng. Doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại nộp hồ sơ tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ 339A, ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 02703 822 063; Email: cctcdlcl.skhcn@vinhlong.gov.vn).

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đốivớitrườnghợpnộptrựctiếp, côngchứctiếpnhậnhồsơ kiểmtra tại chỗ tính đầy đủ củahồsơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức ra phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 01 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận sẽ viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết để hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Hồ sơ đầy đủ được chuyển cho phòng chuyên môn thẩm định và trình Lãnh đạo phê duyệt.

Trong thời gian 02 (hai ) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cấp lại được ghi theo hiệu lực của Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đã cấp.

- Bước 4 :Trả kết quả

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có yêu cầu):

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

 + Khi đếnnhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ngườinhậnphảitrảlạigiấytiếpnhậnhồsơ và hẹntrảkếtquảvà ký vàosổtheodõihồsơ;

 + Côngchứctrảkếtquảkiểmtralạikếtquảtrướckhitraochongườinhận;

+ Ngườinhậnkếtquảkiểmtralạikếtquả, nếupháthiệncó saisóthoặckhông đúngthì yêucầu điềuchỉnhlạicho đúng.

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảvà ký vào sổ theo dõi hồ sơ;

 + Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Buổisángtừ 7 giờ đến 11 giờ, buổichiềutừ 13 giờ đến 17 giờtừthứhai đếnthứsáuhàngtuần (trừcácngàynghỉtheoquy định).

 b. Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quanhoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm(theo mẫu)

+ Bản chính Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bị hư hỏng đối với trường hợp Giấy phép vận chuyển bị hư hỏng (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm do Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm còn hiệu lực bị mất, thất lạc, hư hỏng.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm(cấp lại).

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm(Mẫu 5.ĐĐKL Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 06 năm 2016)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP, ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN, ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khia học và Công nghệ “ Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

- Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN, ngày 01/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.”

(Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung)

Thời gian giải quyết: 
2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác