3.13. Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa

Đăng bài Quantri T6, 23/11/2018 - 01:26

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) thực hiện việc vận chuyểnvà doanh nghiệp khác liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm gồm các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 104/2009/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 4 Nghị định 29/2005/NĐ-CP, Khoản 1 Điều 22 Nghị định 14/2015/NĐ-CP bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ 339A, ấp Tân Xuân, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long; Điện thoại: 02703 822 063; Email: cctcdlcl.skhcn@vinhlong.gov.vn)

+ Trường hợp nộp hô sơ trực tiếp: đối với các tài liệu trong thành phần hồ sơ chưa được chứng thực từ bản chính, doanh nghiệp phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

+ Trường hợp nộp hô sơ qua đường bưu điện: các tài liệu trong thành phần hồ sơ doanh nghiệp phải nộp bản sao đã được chứng thực từ bản chính.

- Bước 2: Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cụ thể như sau:

* Đốivớitrườnghợpnộptrựctiếp, côngchứctiếpnhậnhồsơ kiểmtra tại chỗ tính đầy đủ củahồsơ theo quy định:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức ra phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, công chức tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ gửi cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận sẽ viết phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết để hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ được chuyển cho phòng chuyên môn thẩm định và trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt cụ thể như sau:

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngtỉnh Vĩnh Long sẽ cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp.

+ Trường hợp hồ sơ đề nghị vận chuyển hàng nguy hiểm có số lượng lớn hơn mức quy định tại cột 7 Phụ lục 1 về ngưỡng khối lượng cần xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công thương quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trinh vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường nội địa, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngtỉnh Vĩnh Longcần tổ chức thẩm định thực tế tại trụ sở hoặc kho, bãi tập kết hàng của doanh nghiệp và phải thông báo bằng thư điện tử hoặc văn bản cho doanh nghiệp biết trong thời gian không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho doanh nghiệp.

* Trường hợp doanh nghiệp không phải thực hiện hành động khắc phục để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định thực tế, Chi cục sẽ cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp.

* Trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện hành động khắc phục để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thì thời hạn khắc phục tối đa không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày có Biên bản thẩm định thực tế.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục nhận được báo cáo bằng văn bản của doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm với nội dung đã hoàn thành hành động khắc phục, Chi cục tổ chức thẩm định bổ sung kết quả hành động khắc phục. Việc thẩm định bổ sung do Tổ thẩm định thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 09/2016/TT-BKHCN.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định bổ sung, Chi cục cấp hoặc từ chối cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp thì văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

- Bước 4 :Trả kết quả

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có yêu cầu):

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

+ Khi đếnnhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, ngườinhậnphảitrảlạigiấytiếpnhậnhồsơ và hẹntrảkếtquảvà ký vàosổtheodõihồsơ;

+ Côngchứctrảkếtquảkiểmtralạikếtquảtrướckhitraochongườinhận;

+ Ngườinhậnkếtquảkiểmtralạikếtquả, nếupháthiệncó saisóthoặckhông đúngthì yêucầu điềuchỉnhlạicho đúng.

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảvà ký vào sổ theo dõi hồ sơ;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Buổisángtừ 7 giờ đến 11 giờ, buổichiềutừ 13 giờ đến 17 giờtừthứhai đếnthứsáuhàngtuần (trừcácngàynghỉtheoquy định).

b. Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm (theo mẫu );

2. Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh hàng nguy hiểm hoặc được phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa theo quy định của pháp luật hiện hành;

3. Bản kê khai các thông tin về hàng nguy hiểm (theo mẫu);

4. Giấy phép điều khiển phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực của người điều khiển phương tiện vận chuyển phù hợp với loại phương tiện dùng để vận chuyển hàng nguy hiểm.;

5. Giấy đăng ký phương tiện vận chuyển, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan Bảo hiểm cấp cho chủ phương tiện;

Trường hợp doanh nghiệp có hàng nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê phương tiện vận chuyển, doanh nghiệp phải nộp kèm theo bản sao hợp đồng thương mại hoặc bản sao văn bản thỏa thuận vè việc vận chuyển hàng nguy hiểm có chữ ký, đóng dấu xác nhận (nếu có) của các bên ký hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận, trong đó nêu chi tiết các thông tin về phương tiện vận chuyển (loại phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát, trọng tải).

6. Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động còn thời hạn hiệu lực của những người tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm được cấp theo quy định tại Thông tu 27/2013/TT-BLĐTBXH;

7. Giấy chứng nhận đã tham gia, hoàn thành khóa đào tạo và huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất còn thời hạn hiệu lực do Sở Công thương cấp cho người điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải và người tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm;

8. Phiếu an toàn hóa chất của hàng nguy hiểm cần vận chuyển bằng tiếng Việt của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hàng nguy hiểm theo quy định tại Khoản 3 Điều 29 Luật Hóa chất, kèm theo bản sao bằng ngôn ngữ nguyên gốc của doanh nghiệp sản xuất hàng nguy hiểm (nếu có). Nội dung Phiếu an toàn hóa chất theo quy định tại Thông tư 28/2010/TT-BCT ;

9. Phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố hóa chất trong vận chuyển hàng nguy hiểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9 Thông tư 44/201/TT-BCT đối với hàng hóa bắt buộc phải lập phương án ứng cứu khẩn cấp theo quy định;

10. Phương án làm sạch thiết bị và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc việc vận chuyển hàng nguy hiểm có chữ ký, đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (theo mẫu).

Trường hợp doanh nghiệp đề nghị cấp Giấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm có sử dụng nhiều người điều khiển phương tiện vận chuyển hoặc sử dụng nhiều phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc sử dụng nhiều người áp tải hoặc nhiều loại hàng nguy hiểm thì trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ các tài liệu 4,5,6,7,8,9 tương ứng đối với từng trường hợp tăng thêm (đối với hàng hóa bắt buộc phải lập phương án ứng cứu khẩn cấp theo quy định).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp không thẩm định : thời gian giải quyết là 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

- Trường hợp phải thẩm định quy định cụ thể như sau:

Trường hợp hồ sơ đề nghị vận chuyển hàng nguy hiểm có số lượng lớn hơn mức quy định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngtỉnh Vĩnh Longsẽ tiến hành thẩm định trong thời gian 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho doanh nghiệp:

+ Nếu doanh nghiệp không phải thực hiện hành động khắc phục: thời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định thực tế.

+ Nếu doanh nghiệp phải thực hiện hành động khắc phục:thời hạn cho doanh nghiệp khắc phục là 30 ngày.

Chi cục thẩm định bổ sung trong thời gian 03 ngàylàm việc kể từ ngàynhận được báo cáo bằng văn bản của doanh nghiệp đã hoàn thành hành động khắc phục

Chi cụccấp hoặc từ chối cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho doanh nghiệpthời hạn giải quyết là 02 ngày làm việc

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp thực hiện việc vận chuyển và doanh nghiệp khác có liên quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

h. Lệ phí: không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu 1.ĐĐK Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 06 năm 2016).

- Danh mục tên, khối lượng hàng nguy hiểm và lịch trình vận chuyển hàng nguy hiểm; Danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm (Mẫu 2.DMHNH-LT-PT-NĐKAT Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09 tháng 06 năm 2016).

- Phương án làm sạch thiết bị và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu 3. PALSTB Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN, ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khia học và Công nghệ “ Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa”.

- Thông tư số 09/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ “Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 09/2016/TT-BKHCN, ngày 09/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xit hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.”

(Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung)

Thời gian giải quyết: 
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định.
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác