29/2013/QH13

Đăng bài Quantri T4, 19/02/2014 - 09:33
Cơ quan ban hành: 
Loại VBPL: 
Ngày ban hành: 
18/06/2013
Người ký: 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Trích yếu: 
Luật khoa học và công nghệ
Hồ sơ đính kèm: 

Các văn bản khác: (Nguồn văn bản: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
04/2011/QH13 11/11/2011 Luật Đo lường
36/2009/QH12 19/06/2009 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
21/2008/QH12 13/11/2008 Luật Công nghê cao
18/2008/QH12 03/06/2008 Luật Năng lượng nguyên tử
05/2007/QH12 21/11/2007 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
80/2006/QH11 29/11/2006 Luật Chuyển giao Công nghệ
51/2001/QH10 29/06/2006 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật Doanh nghiệp
50/2005/QH11 29/11/2005 Luật Sở hữu trí tuệ

 

Các tin khác

27/11/2018 - 09:09 - 154/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
27/11/2018 - 09:06 - 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính
12/11/2018 - 08:23 - 70/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
14/12/2017 - 06:20 - 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
18/10/2017 - 03:02 - 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
04/05/2017 - 02:31 - 43/2017/NĐ-CP Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một số hàng hóa như: Bất động sản; Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, tài sản di chuyển; Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người dùng; Hàng hóa đã qua sử dụng; Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa; Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, phế liệu không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng…
06/03/2014 - 09:16 - 2075/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
06/03/2014 - 09:02 - 11/2014/NĐ-CP Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
26/02/2014 - 07:02 - 43_2011_ND-CP.doc quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
19/02/2014 - 09:38 - 08/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN.