27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Đăng bài thanhsang T3, 23/02/2016 - 03:59
Cơ quan ban hành: 
Loại VBPL: 
Ngày ban hành: 
30/12/2015
Người ký: 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân
Trích yếu: 
Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác

27/11/2018 - 09:03 - 12/2018/TT-BKHCN Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.
18/07/2018 - 08:11 - 08/2018/TT-BKHCN Sửa đổi Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu
18/07/2018 - 08:09 - 04/2018/TT-BKHCN Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia
18/07/2018 - 08:06 - 03/2018/TT-BKHCN Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ
20/06/2018 - 02:38 - 17/2017/BKHCN Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
26/02/2018 - 07:10 - 142/2017/TT-BTC Quy định cơ chế tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
14/12/2017 - 06:30 - 08/2017/TT-BKHCN Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
14/11/2017 - 02:52 - 01/2017/TT-BKHCN Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
24/10/2017 - 06:29 - 90/2017/TT-BTC Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập
13/10/2017 - 01:10 - 11/2017/TT-BKHCN Quy định quản lý thực hiện đề án thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ KH&CN