2075/QĐ-TTg

Đăng bài Quantri T5, 06/03/2014 - 09:16
Cơ quan ban hành: 
Loại VBPL: 
Ngày ban hành: 
08/11/2013
Người ký: 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: 
Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
Hồ sơ đính kèm: 

Các văn bản khác: (Nguồn văn bản: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
17/CT-TTg 09/08/2013 Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp
1361/QĐ-TTg 08/08/2013 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020
706/QĐ-TTg 08/05/2013 Quyết định thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử quốc gia
1427/QĐ-TTg 02/10/2012 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015
592/QĐ-TTg 22/05/2012 Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
418/QĐ-TTg 11/04/2012 Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
317/QĐ-TTg 15/03/2012 Quyết định về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
265/QĐ-TTg 05/03/2012 Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh”
225/QĐ-TTg 22/02/2012 Quyết định Phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”

 

Các tin khác

27/11/2018 - 09:09 - 154/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
27/11/2018 - 09:06 - 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính
12/11/2018 - 08:23 - 70/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
14/12/2017 - 06:20 - 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
18/10/2017 - 03:02 - 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
04/05/2017 - 02:31 - 43/2017/NĐ-CP Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một số hàng hóa như: Bất động sản; Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, tài sản di chuyển; Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người dùng; Hàng hóa đã qua sử dụng; Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa; Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, phế liệu không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng…
06/03/2014 - 09:02 - 11/2014/NĐ-CP Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
26/02/2014 - 07:02 - 43_2011_ND-CP.doc quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
19/02/2014 - 09:38 - 08/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN.
19/02/2014 - 09:33 - 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ