16/2016/QĐ-UBND

Người viết Quantri T2, 30/05/2016 - 07:21
Cơ quan ban hành: 
Loại VBPL: 
Ngày ban hành: 
09/05/2016
Người ký: 
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang
Trích yếu: 
Quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác

04/07/2017 - 01:51 - 1338/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
23/02/2014 - 11:50 - 1536/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định mức chi đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.
23/02/2014 - 11:41 - 17/2010/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long