1.42. Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Đăng bài Quantri T6, 18/01/2019 - 03:18

a. Trình tự thực hiện:

-Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân trong tỉnh có nhu cầu đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đến Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long theo địa chỉ: số 111, Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 02703.823256.

- Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Công chức tại Bộ phận một cửatiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thành phần, tính pháp lý và nội dungcủa hồ sơ, cụ thể như sau:

 * Đối với trường hợp nộp trực tiếp:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao cho người nộp hồ sơ.

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơgửi cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

* Đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ thông báo ngày trả kết quả bằng điện thoại hoặc lập giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi qua đường bưu điện cho người nộp biết.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, công chức sẽ lậpPhiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơgửi qua đường bưu điện cho người nộp biết để hoàn chỉnh hồ sơ (đảm bảo tổ chức, cá nhân chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần).

Ngay sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Công chức tại Bộ phận một cửa sẽ chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ xử lý.

Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ.

- Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không cần phải tiến hành thẩm tra: Tổng thời gian giải quyết không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ và hàng hóa đáp ứng các điều kiện theo quy định của thủ tục, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ lập hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ và chuyển văn bản trả lời về Sở Khoa học và Công nghệ trả cho tổ chức, cá nhân.

-Trường hợp hồ sơ cần phải tiến hành thẩm tra hoặc tổ chức hội đồng thẩm tra hồ sơ:tổng thời gian giải quyết không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

+ Sở Khoa học và Công nghệ sẽ có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân về việc gia hạn thời gian trả lời cho tổ chức, cá nhân; thẩm tra hồ sơ hoặc tổ chức hội đồng thẩm tra hồ sơ; hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệvà chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ để trả cho tổ chức, cá nhân.

-Bước 4: Trả kết quả:

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua dịch vụbưu chính công ích (nếu có yêu cầu):

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp

+ Khi đếnnhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người nhận phải trả lại giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và ký vào Sổ theo dõi hồ sơ;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận;

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

* Đối với trường hợp nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích:

+ Khi đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhân viên bưu chính phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quảvà ký vào Sổ theo dõi hồ sơ;

+ Công chức trả kết quả kiểm tra lại kết quả trước khi trao cho người nhận.

+ Người nhận kết quả kiểm tra lại kết quả, nếu phát hiện có sai sót hoặc không đúng thì yêu cầu điều chỉnh lại cho đúng.

Đối với hồ sơ giảiquyết xongtrước thời hạn trả kết quả: Liên hệ đểcá nhân, tổchứcnhậnkết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trao trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị xác nhận(theo mẫu);

- Thuyết minh về hàng hóa thuộc Danh mục hoặc đáp ứng tiêu chí theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ về hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Hợp đồng mua bán hoặc hợp đồng ủy thác (bản sao có chứng thực hoặc  bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc các tài liệu khác liên quan để xác định giao dịch mua bán, nhập khẩu.

- Ngoài các tài liệu trên, tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nộpcác giấy tờ sau:

+ Bản sao có chứng thực (hoặc  bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu): Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có);

+ Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ (đối với trường hợp đề nghị xác nhận hàng hóa là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ không cần phải tiến hành thẩm tra: tổng thời gian giải quyết không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó: Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnhthực hiện trong thời hạn05 ngày làm việc.

- Trường hợp cần phải tiến hành thẩm tra hoặc tổ chức hội đồng để thẩm tra: tổng thời gian giải quyết không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó: Sở Khoa học và Công nghệthực hiện trong thời hạn 13 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Văn bản trả lời tổ chức, cá nhân về đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ(theo mẫu số 2 phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2018)

h. Phí, lệ phí: Không có

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đề nghị xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ(theo mẫu số 1 phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2018)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hàng hóa thuộc Danh mục hoặc đáp ứng tiêu chí theo quy định của Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;

- Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

- Thông tư số 14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

Lĩnh vực TTHC: 
Thời gian giải quyết: 
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Lệ phí: 
Không
Hồ sơ đính kèm: 

Các tin khác