115/2005/NĐ-CP

Đăng bài Quantri CN, 16/02/2014 - 14:41
Cơ quan ban hành: 
Loại VBPL: 
Ngày ban hành: 
05/09/2005
Người ký: 
Phan Văn Khải
Trích yếu: 
Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Hồ sơ đính kèm: 

Các văn bản khác: (Nguồn văn bản: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
36/2011/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV 26/12/2011 Thông tư liên tịch Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
96/2010/NĐ-CP 20/09/2010 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
3059/BKHCN-KHTC 03/12/2009 Về việc hướng dẫn chi thường xuyên năm 2010 cho các tổ chức Khoa học và Công nghệ thuộc các Bộ, Ngành tỉnh, thành phố
1926/QĐ-TTg 20/11/2009 Quyết định về việc cấp kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2010 cho các tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
4658/C119C13 01/10/2009 Hướng dẫn mẫu dấu tổ chức Khoa học và Công nghệ
2855 /BKHCN-TCCB 02/11/2007 Về việc Hỗ trợ các tổ chức Khoa học và Công nghệ ở địa phương chuyển đổi theo quy định của Nghị định 115/2005/NĐ-CP
11/ 2007/ TTLT/BCA-BKHCN 27/07/2007 Thông tư liên tịch Hướng dẫn tổ chức khoa học và công nghệ công lập mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ
3831/BKH-PTDN 04/06/2007 Về việc Đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập
08/2007/QĐ-BKHCN 06/04/2007 Quyết định Về việc ban hành Quy định về Tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước
12/2006/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV 05/06/2006 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 

Các tin khác

27/11/2018 - 09:09 - 154/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
27/11/2018 - 09:06 - 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính
12/11/2018 - 08:23 - 70/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
14/12/2017 - 06:20 - 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
18/10/2017 - 03:02 - 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
04/05/2017 - 02:31 - 43/2017/NĐ-CP Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một số hàng hóa như: Bất động sản; Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, tài sản di chuyển; Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người dùng; Hàng hóa đã qua sử dụng; Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa; Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, phế liệu không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng…
06/03/2014 - 09:16 - 2075/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
06/03/2014 - 09:02 - 11/2014/NĐ-CP Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
26/02/2014 - 07:02 - 43_2011_ND-CP.doc quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
19/02/2014 - 09:38 - 08/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN.