08/2014/NĐ-CP

Đăng bài Quantri T4, 19/02/2014 - 09:38
Cơ quan ban hành: 
Loại VBPL: 
Ngày ban hành: 
27/01/2014
Người ký: 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: 
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN.
Hồ sơ đính kèm: 

Các văn bản khác: (Nguồn văn bản: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
107/2013/NĐ-CP 20/09/2013 Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
99/2013/NĐ-CP 29/08/2013 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
20/2013/NĐ-CP 26/02/2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
86/2012/NĐ-CP 19/10/2012 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 Nghị định ban hành Điều lệ Sáng kiến
103/2011/NĐ-CP 15/11/2011 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
43/2011/NĐ-CP 13/06/2011 Nghị định Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

 

Các tin khác

27/11/2018 - 09:09 - 154/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
27/11/2018 - 09:06 - 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong cải cách thủ tục hành chính
12/11/2018 - 08:23 - 70/2018/NĐ-CP Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
14/12/2017 - 06:20 - 119/2017/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
18/10/2017 - 03:02 - 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
04/05/2017 - 02:31 - 43/2017/NĐ-CP Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, quy định tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam hoặc nhập khẩu hàng hóa phải ghi nhãn cho hàng hóa, trừ một số hàng hóa như: Bất động sản; Hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh, tài sản di chuyển; Hàng hóa là thực phẩm tươi, sống, thực phẩm chế biến không có bao bì và bán trực tiếp cho người dùng; Hàng hóa đã qua sử dụng; Hàng hóa xuất khẩu không tiêu thụ nội địa; Hàng hóa là nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng, phế liệu không có bao bì và bán trực tiếp cho người tiêu dùng…
06/03/2014 - 09:16 - 2075/QĐ-TTg Quyết định Phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020
06/03/2014 - 09:02 - 11/2014/NĐ-CP Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ
26/02/2014 - 07:02 - 43_2011_ND-CP.doc quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
19/02/2014 - 09:33 - 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ