Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
18/03/2019

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 7 giờ 15’: Thường xuyên hội ý BGĐ Sở.

Thứ Ba
19/03/2019

- 14 giờ: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Sở nội dung xét đề nghị  khen thưởng của Bộ KH&CN, kỷ niệm chương vì sự nghiệp KH&CN, khen cao (Thành viên Hội đồng; VP Chuẩn bị).

Thứ Tư
20/03/2019

- 7 giờ 30’: Họp giao ban tháng 3/2019 (BLĐ Sở, Trưởng phó các phòng và đơn vị thuộc Sở; Văn phòng Sở chuẩn bị).

- 14 giờ: Báo cáo BGĐ Sở kế hoạch tổ chức sơ kết chương trình sở hữu trí tuệ 2 năm (Phòng QLCN chuẩn bị).

Thứ Năm
21/03/2019

- 7 giờ 30’: Họp góp ý dự thảo kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đề án khung bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh (BGĐ Sở, KHTC,  QLCN, TTTT & TKKH&CN, TTƯDTBKH&CN, Kế toán Sở; Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Sáu
22/03/2019

- 8 giờ: Hội nghị biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM chuyên đề năm 2018 (Toàn thể CCVC của Sở dự; VP Sở + Đ/c Trí QLKH Chuẩn bị).

- 14 giờ: Họp Đảng ủy với BCH các đoàn thể quý I/2019 (Đ/c Nô chuẩn bị).

Thứ Bảy
23/03/2019

 

 

Lịch công tác tuần từ 09/11/2015 đến 15/11/2015
Đăng bài Quantri T2, 09/11/2015 - 09:56
Lịch công tác tuần từ 02/11/2015 đến 08/11/2015
Đăng bài Quantri T2, 02/11/2015 - 13:30
Lịch công tác tuần từ 26/10/2015 đến 01/11/2015
Đăng bài Quantri T2, 26/10/2015 - 06:10
Lịch công tác tuần từ 19/10/2015 đến 25/10/2015
Đăng bài Quantri T2, 19/10/2015 - 07:48
Lịch công tác tuần từ 02/10/2015 đến 18/10/2015
Đăng bài Quantri T4, 14/10/2015 - 06:04
Lịch công tác tuần từ 05/10/2015 đến 11/10/2015
Đăng bài Quantri T4, 07/10/2015 - 07:34
Lịch công tác tuần từ 29/09/2015 đến 04/10/2015
Đăng bài Quantri T2, 28/09/2015 - 02:20
Lịch công tác tuần từ 14/09/2015 đến 20/09/2015
Đăng bài Quantri T2, 14/09/2015 - 03:00
Lịch công tác tuần từ 07/09/2015 đến 13/09/2015
Đăng bài Quantri T3, 08/09/2015 - 01:47
Lịch công tác tuần từ 31/08/2015 đến 06/09/2015
Đăng bài Quantri T3, 01/09/2015 - 02:02

Trang