Lịch công tác

Thứ-ngày

Nội dung

Thứ Hai
16/7/2018

- 7 giờ: Chào cờ đầu tuần (Toàn thể CBCCVC).

- 9 giờ: Họp BGĐ Sở, BTV.

- 14 giờ: Họp sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 tại Tỉnh Đoàn (Đ/c Trí QLKH).

Thứ Ba
17/7/2018

- 13 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng dầu năm tại Liên đoàn lao động tỉnh (Đ/c Minh, Đ/c Vân QLCN, Đ/c Hạnh Chi cục).

- 14 giờ: Họp Đảng ủy.

- 15 giờ: Họp Đảng ủy với các tổ chức đoàn thể sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2018.

Thứ Tư
18/7/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết công tác phòng chống thiên tai và TKCN 6 tháng đầu năm 2018 tại Sở Nông nghiệp và PTNT (Đ/c Phong).

- 14 giờ: Họp hội đồng KH&CN tư vấn Tuyển chọn đề tài Nghiên cứu xây dựng đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long (Phòng QLKH chuẩn bị).

Thứ Năm
19/7/2018

- 7 giờ 30’: Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017 tại UBND tỉnh (Đ/c Danh, Đ/c Trí QLKH).

- 8 giờ: Họp thẩm định cho báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy hải sản Kim Mỹ Hưng Sea Food Vĩnh Long tại Sở Tài nguyên và Môi trường (Đ/c Nô).

- 14 giờ: Họp góp ý dự thảo đề án thành lập vườm ươm sáng tạo khoa học và khởi nghiệp tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long (Đ/c Danh, Đ/c Giới).

Thứ Sáu
20/7/2018

- 8 giờ: Tham dự đoàn phúc tra xã điểm NTM tại xã Long Phước (Đ/c Phong).

- 8 giờ: Tham dự tọa đàm Startup - khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kinh nghiệm để thành công tại Cần Thơ (Đ/c Giới, Đ/c Đức KHTC).

- 8 giờ: Dự tập huấn các quy định pháp luật về thủ tục đăng ký sáng chế tại TP. HCM (Đ/c Danh, Phòng QLCN).

 

Lịch công tác tuần từ 18/05/2015 đến 24/05/2015
Đăng bài Quantri T4, 20/05/2015 - 00:48

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 11/05/2015 đến 17/05/2015
Đăng bài Quantri T4, 13/05/2015 - 05:05

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 04/05/2015 đến 10/05/2015
Đăng bài Quantri T2, 04/05/2015 - 09:28

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 27/04/2015 đến 03/05/2015
Đăng bài Quantri T2, 27/04/2015 - 02:34

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 20/04/2015 đến 26/04/2015
Đăng bài Quantri T4, 22/04/2015 - 01:41

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 13/04/2015 đến 19/04/2014
Đăng bài Quantri T3, 14/04/2015 - 01:00

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 06/04/2014 đến 12/04/2015
Đăng bài Quantri T3, 07/04/2015 - 08:21

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 30/032015 đến 05/04/2014
Đăng bài Quantri T2, 30/03/2015 - 07:12

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 23/03/2015 đến 29/03/2015
Đăng bài Quantri T2, 23/03/2015 - 06:58

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Lịch công tác tuần từ 16/03/2015 đến 22/03/2015
Đăng bài Quantri T2, 16/03/2015 - 03:01

Thứ-ngày-tháng

Nội dung

Trang